Medycyna alternatywna FRANZ ANTON MESMER

Podstawą doktryny Mesmera była teza, zgodnie z którą cały świat zanurzony jest w cieczy o charakterze elektryczności, niewidzialnej, lecz ukazującej się podczas magnetyzowania w postaci jasnych kropel lub promieni.
Jest to ciecz o smaku ostro-kwaśnym i zapachu elektryczności. Każdy człowiek posiada w sobie pewną ilość tego płynu, konieczną do utrzymania się przy życiu. Kieruje ona wszystkimi-duchowymi i fizycznymi-władzami człowieka(ruch, odżywianie). Warunkiem zdrowia jest prawidłowy przepływ tej cieczy-fluidu w organizmie, jego zaburzenie powoduje pojawienie się zjawisk chorobowych. W koncepcji Mesmera choroba była wynikiem zaburzenia równowagi wewnętrznej organizmu w wyniku nieprawidłowego (nierównomiernego) nasycenia ciała owym fluidem.

SUKCESY I NIEPOWODZENIA

  • publikacja wysłana do wielu akademii krajowych i zagranicznych
  • Zaproszenie od Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium
  • Wycofanie się z kuracji Marii Theresii Paradis

PACJENCI MESMERA: Panna Oesterline, Panna Paradis

SPOSÓB LECZENIA, SEANSE

Pocieranie dłonią-pocieranie mesmerowskie(lekarz pociera ciałopacjenta , przy czym jego dłoń albo lekko dotyka skóry, albo przy tak zwanym szybkim pocieraniu odbywa się bez dotykania ciała. Magnetyzowanie pałeczką, przy którym lekarz wykonuje odpowiednie ruchy pocierające namagnetyzowanym przedmiotem. Magnetyzowanie zapomocą drzewa lub kąpieli wodnej-jednoczesna, tańsza terapia. Magnetyzowanie sztucznymi akumulatorami(specjalnymi bateriami), tj:

PARAPATHOS –„była to wanna magnetyczna napełniona różnymi substancjami. Ułatwiać miała cyrkulację płynu magnetycznego, fluidu, eteru, między chorymi siedzącymi wokół, blisko siebie, dotykającymi się udami i wykonującymi rytmiczne uderzenia dla dłuższego utrzymania się skutków magnetyzmu”

BAQUET-„ bateria magnetyczna, naczynie wypełnione wodą, piaskiem, kamieniami, żużlem kowalskim, flaszkami z wodą magnetyczną lub innymi substancjami i przedmiotami.

W naczyniu zanurzone były trzymane przez uczestników seansu pręty żelazne, których końce przytykali oni do chorych części ciała. W trakcie seansu pocierali zanurzone w naczyniu pręty dłońmi.”

BASSIN– „sadzawka magnetyczna, w której chorzy zanurzali drewniane kije, drugi ich koniec przykładając do chorych części ciała.”

 

wanna magnetyczna

 

bateria magnetyczna

 

Dalsze losy mesmeryzmu

Jeszcze z życia Mesmera jego uczniowie lub zwolennicy dokonali innowacji doktryny zmieniając jej materialistyczne rozumienie. Siła lecznicza nie pochodzi od zdolności magnetyzera do podporządkowania przepływu fluidu magnetycznego lecz od umiejętności zmiany stanu psychicznego osoby poddanej takiemu seansowi przez magnetyzera

Następcą Mesmera był Markiz de Puysegura (1751-1825) – przeczytaj o nim następny artykuł.

 

 

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz