Mięśnie brzucha

Mięśnie brzucha (musculi abdominis) pokrywają przestrzeń między klatką piersiową a miednicą, pozbawioną kośćca, zwaną rozstępem mostkowo-łonowym (lacuna sceleti sternopubica).

  •  w stanie napięcia wytrzymałością dorównują kościom
  •  w stanach zapalnych odruchowo napięte – czynnik diagnostyczny

Mięśnie brzuszne brzucha (mm.ventrales abdominis)

Mięśnie brzuszne przyśrodkowe / przednie (mm.ventromediales)

m.prosty brzucha (m.rectus abdominis)

objęty jest pochewką mięśnia prostego brzucha (vagina musculi recti abdominis) w przebiegu znajdują się poprzecznie biegnące smugi ścięgniste (intersectiones tendineae) 3-4

  • najwyższa smuga leży na wysokości chrząstki VIII żebra
  • druga między smugą pierwszą a pępkiem
  • trzecia na wysokości pępka
  • czwarta odpowiada kresie łukowatej (linea arcuata) i leży między pępkiem a spojeniem łonowym – zazwyczaj niepełna na tylnej powierzchni mięśnia występuje kresa łukowata – brzeg dolny tylnej blaszki pochewki m.prostego brzucha

– m.piramidowy (m.pyramidalis)

*Mięśnie brzuszne boczne / boczne (mm.ventrolaterales)

m.skośny zewnętrzny brzucha (m.obliquus externus abdominis)

na linii łączącej kolec biodrowy przedni górny z pępkiem przejście wiązek mięśniowych w wiązki ścięgniste tworzy kąt, który na prawej linii kolcowo-pępkowej (linea spinoumbilicalis) tworzy tzw. punkt Mac Burneya, który rzutuje się na miejsce odejścia wyrostka robaczkowego od kątnicy

m.skośny wewnętrzny brzucha (m.obliquus internus abdominis)

pokryty zewnętrznym, jego włókna układają się odwrotnie

rozcięgno jego dzieli się w pobliżu brzegu bocznego m.prostego brzucha na dwie blaszki: zewnętrzną i wewnętrzną, zewnętrzna zrasta się w całości z rozcięgnem m.skośnego zewnętrznego brzucha i wraz z nim tworzy przednią blaszkę pochewki m.prostego brzucha, blaszka wewnętrzna kończy się na wysokości kresy łukowatej, zrasta się z górną częścią rozcięgna m.poprzecznego brzucha i wraz z nią wchodzi w skład tylnej blaszki pochewki m.prostego brzucha

m.poprzeczny brzucha (m.transversus abdominis)

przejście wiązek mięśniowych przyśrodkowo w rozcięgno tworzy wklęsłą, sierowaną ku bokowi linię, zwaną kresą półksiężycowatą (linea semilunaris)

rozcięgno dzieli się na dwie części: część górna zrasta się z wew.blaszką rozcięgna m.skośnego wew. brzucha i wraz z nią tworzy blaszkę tylną pochewki m.prostego brzucha, u dołu kończy się kresą łukowatą, część dolna, krótsza, przechodzi na zew.powierzchnię m.prostego brzucha i wchodzi w skład blaszki przedniej jego pochewki

pokryty od strony wew. powięzią poprzeczną i otrzewną ścienną

  m.dźwigacz jądra (m.cremaster)

Mięśnie grzbietowe brzucha / tylne (mm.dorsales abdominis)

  •  m.czworoboczny lędźwi (m.quadratus lumborum)
  •  mm.międzypoprzeczne boczne lędźwi (mm.intertransversarii laterales lumborum) unerwione przez gałęzie przednie nerwów rdzeniowych (l1-l5), topograficznie należą do mięśni grzbietu

 

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

mięsień skośny zewnętrzny brzucha ból, rozstęp mięśni brzucha objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz