Mięśnie podniebienia

MIĘŚNIE PODNIEBIENIA (MUSCULI PALATINI)

NAZWA PRZYCZEP A PRZYCZEP Z CZYNNOŚĆ UNERWIENIE UNACZYNIENIE UWAGI
m.dźwigacz podniebienia dolna powierzchnia rozcięgno podniebienne  – podnosi podniebienie gałązki splotu gardłowego t.podniebienna wstępująca wywołuje wał mięśnia dźwigacza (torus levatorius)
miękkiego części skalistej  – napina podniebienie (a.palatina ascendens)
(m.levator veli palatini)  – zwęża ujście gardłowe  t.podniebienna zstępująca
trąbki słuchowej (a.palatina descendens)
m.napinacz podniebienia dół łódeczkowaty rozcięgno podniebienne  – napina podniebienie miękkie n.napinacz podniebienia  t.gardłowa wstępująca włókna przewijają się przez 
miękkiego kolec k.klinowej  – unosi podniebienie miękkie miękkiego (a.pharyngea ascendens) haczyk skrzydłowy (hamulus pterygoideus)
(m.tensor veli palatini) część błoniasta trąbki słuchowej  – rozszerza światło trąbki słuchowej
m.podniebienno-językowy rozcięgno podniebienne brzeg języka w łuku   – obniża podniebienie miękkie gałązki splotu gardłowego
(m.palato-glossus) podniebienno-językowym
m.podniebienno-gardłowy  – podnosi krtań gałązki splotu gardłowego
(m.palatopharyngeus)  – podnosi gardło
 – skraca gardło
cz.tarczowo-podniebienna tylny brzeg chrząstki tarczowej środkowa część podniebienia
w łuku podniebienno-gardłowym
cz.gardłowo-podniebienna tylna ściana gardła haczyk skrzydłowy
m.trąbkowo-gardłowy ściana gardła chrząstka trąbki gardłowej wywołuje pionowy fałd trąbkowo-gardłowy
(plica salpingopharyngea)
m.języczka (m.uvulae) kolec nosowy tylny koniec języczka  – skracanie języczka gałązki splotu gardłowego

Odwiedzający wpisali takie problemy:

podniebienie miękkie choroby, ból podniebienia miękkiego, ból podniebienia twardego, zapalenie podniebienia miękkiego.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz