Mikroinwazja i rak wczesny

Od raka przedinwazyjnego należy odróżniać raka z mikroinwazją (carcinoma cum microinvasione). W odniesieniu do raka płaskonabłonkowego części pochwowej szyjki macicy określenie to oznacza raka naciekającego podścielisko na głębokość 3mm lub mniej (i o największej szerokości nacieku 7mm). Raki z mikroinwazją mają bardzo dobre rokowanie (ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych wynosi ok. 1%, a 5-letnie przeżycie 98%).

Inną zmianą jest rak wczesny. Pojęcie to stosuje się dla określenia raka inwazyjnego żołądka, który nacieka tylko błonę śluzową lub błonę śluzową i podśluzową żołądka z przerzutami lub bez przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych. Raki wczesne mają znacznie lepsze rokowanie niż raki zaawansowane żołądka.

Stopień złośliwości histologicznej nowotworu (ang. grading)

Ocena stopnia złośliwości histologicznej nowotworu ma duże znaczenie w planowaniu terapii oraz w rokowaniu. Opiera się ona na analizie stopnia zróżnicowania (dojrzałości) komórek nowotworowych oraz liczby mitoz. Czterostopniowy podział wprowadził w 1926 r. Broders (I0– 0-25%, II0– 25-50%,
III0– 50-75% i IV0 więcej niż 75% niezróżnicowanych komórek nowotworowych). Obecnie w większości nowotworów używa się podziału trójstopniowego (np. w ocenie stopnia histologicznej złośliwości raka sutka wg Blooma i Richardsona):
I0 – określa nowotwory najmniej złośliwe; III0 – najbardziej złośliwe. Warto pamiętać, że stopień histologicznej złośliwości jest ważną wskazówką ale nie zawsze wiernie oddaje związek z biologicznym charakterem guza.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

mikroinwazja.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz