Mózgowie (encephalon)

Mózg (cerebrum)

 •         składa się z dwóch półkul mózgu (hemispheria cerebri), które u człowieka rozwinięte są najsilniej
 •         obydwie półkule (prawa i lewa) oddzielona są od siebie głęboką szczeliną podłużną mózgu (fissura longitudinalis cerebri), na jej dnia znajduje się ciało modzelowate (corpus callosum)
 •         mózg obejmuje ponadto kresomózgowie środkowe (telencephalon medium) oraz międzymózgowie (diencephalon)

 

Móżdżek (cerebellum)

 •         leży w tylnym dole czaszki
 •         od półkul mózgu oddziela go szczelina poprzeczna mózgu (fissura transversa cerebri), krzyżująca się ze szczeliną podłużną mózgu pod kątem prostym

Pień mózgu (truncus cerebri)

 •         położony jest od strony podstawnej mózgowia i obejmuje twory powstałe z różnych pęcherzyków embrionalnych
 •         na pień mózgu składa się:
 •         rdzeń przedłużony (medulla oblongata)
 •         most (pons)
 •         śródmózgowie (mesencephalon)
 •         niektórzy anatomowie zaliczają do pnia mózgu również międzymózgowie (diencephalon)

Na mózgowiu odróżniamy następujące powierzchnie:

powierzchnia górno-boczna (facies superolateralis encephali)

 •         zwrócona do sklepienia czaszki
 •         zwana również powierzchnią wypukłą (facies convexa)
 •         utworzona w całości przez kresomózgowie boczne prawe i lewe (telencephalon laterale dextrum et sinistrum), czyli przez dwie półkule mózgu (hemispheria cerebri)

powierzchnia podstawna (facies basilaris encephali)

 •         zwrócona ku dołowi
 •         prawie płaska, obejmuje elementy mózgowia rozwinięte z trzech pierwotnych pęcherzyków embrionalnych
 •         kresomózgowie boczne reprezentowane jest przez fragmenty płatów mózgu
 •         międzymózgowie (diencephalon) obejmuje skrzyżowanie wzrokowe, przechodzące w pasmo wzrokowe, ta część międzymózgowia zwana jest podwzgórzem
 •         śródmózgowie (mesencephalon) oglądane od strony podstawnej ukazuje: podstawę konarów mózgu, dół międzykonarowy oraz istotę dziurkowaną tylną
 •         tyłomózgowie wtórne (metencephalon) tworzą w tym miejscu: powierzchnia podstawna mostu, konary móżdżku środkowe oraz powierzchnia dolna móżdżku
 •         rdzeniomózgowie (myelencephalon) stanowi brzuszną (przednią) stronę rdzenia przedłużonego wraz z jego piramidami i bruzdami

powierzchnia przyśrodkowa mózgowia (facies medialis encephali)

 •         jej opis możliwy jest po przecięciu mózgowia wzdłuż szczeliny podłużnej
 •         w tym obszarze kresomózgowia bocznego widoczne są: części płata czołowego, ciemieniowego i potylicznego, a ponadto płat limbiczny, oddzielony od wymienionych płatów mózgu wyraźną bruzdą obręczy (sulcus cinguli)
 •         ze strony międzymózgowia, które jest dość głęboko ukryte w mózgowiu niepreparowanym, na przekroju podłużnym odsłania się znaczna jego część, obejmuje ona podwzgórze położone bliżej podstawy mózgowia oraz wzgórzomózgowie, stanowiące górną część międzymózgowia
 •         wymienione części oddzielone są od siebie wyraźną bruzdą podwzgórzową (sulcus hypothalamicus), stanowią one jednocześnie boczną ścianę komory III gdy rozpatrujemy mózgowie w całości
 •         śródmózgowie na tej powierzchni określa najlepiej wodociąg mózgu (aqueductus cerebri), który uwidoczniony jest w postaci podłużnej bruzdy
 •         powyżej wodociągu znajduje się blaszka pokrywy, natomiast poniżej konary mózgu
 •         tyłomózgowie wtórne wraz z rdzeniomózgowiem przecięte w płaszczyźnie pośrodkowej ukazują swoją strukturę wewnętrzną; dotyczy to mostu, móżdżku i rdzenia przedłużonego, części te ograniczają komorę IV, która na opisywanej powierzchni przedstawia się w postaci trójkątnej szczeliny przechodzącej w kanał środkowy rdzenia przedłużonego.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

płaskomózgowie.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz