Nadciśnienie tętnicze nerkowo-pochodne

Wynik zaburzenia nerkowej eliminacji Na i płynów prowadzącego do zwiększenia objętości osocza, a także wynik zmian w wydzielaniu przez nerki substancji wazoaktywnych powodujących układowe lub miejscowe zmiany napięcia tętniczek.A także:

 •     nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, nadciśnienie w chorobach miąższu nerek
 •     nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
 •     zmniejszony przepływ przez tkankę nerkową spowodowany zwężeniem głównego pnia lub gałęzi tętnicy nerkowej aktywuje układ RAA
 •     angitensyna II wywołuje bezpośrednio skurcz naczyń, przez stymulację wydzielania aldosteronu z następczą retencją Na, stymuluje AUN
 •     w chorobach miąższu nerki – również aktywacja RAA, ale zmniejszony przepływ przez tkankę jest spowodowany zmianami zapalnymi i włóknistymi obejmującymi liczne małe naczynia wewnątrznerkowe; duża objętość osocza, rzadziej podwyższona aktywność reninowa osocza
 •     wydzielanie reniny przez komórki guza wywodzącego się z aparatu przykłębuszkowego nerek oraz przez kom. nephroblastoma (podwyższona aktywność reniny w osoczu

  Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego

 1. dożylna urografia z wczesną rejestracją obrazów
 •     obustronne opóźnienie pojawienia się i wydzielania środka cieniującego
 •     różnica w wielkości nerek >1,5cm
 •     nieregularny zarys nerek wskazujący na częsciowy zawał lub zanik
 •     ubytki cieniowe w obrębie moczowodu lub miedniczek nerkowych
 1.     renografia po indukcji kaptoprilem (uzależnienie od angiotensyny II; kaptopril zmniejsza stężenie angiotensyny po stronie zwężonej, obraz przepływu nerkowego krwi wykazujący zmniejszony wychwyt i opóźnione wydzielanie ocenione na podstawie rentgenografii izotopowej
 2.     usg nerek (ocena anatomiczna, czynnościowa – Doppler- tętnic nerkowych)
 3.     angiografia

    Leczenie nadciśnienia tętniczego nerkowo-pochodnego

leki moczopędne

 •     tiazydy (hydrochlorotiazyd)
 •     diuretyki pętlowe (furosemid)
 •     leki moczopędne oszczędzające potas (Spironolakton)

adrenolityki

 •     klonidyna (depresja OUN), guanabenz; guanfacyna
 •     metyldopa; trimetafan; rezerpina, guanetydyna
 •     receptory  (fentolamina, prazosyna)
 •     receptory  (propranolol, metoprolol, atenolol, timolol, pindolol, acebutolol)
 •     labetalol

leki rozszerzające naczynia

 •     hydralazyna
 •     minoksidil
 •     nitroprusydek

inhibitory konwertazy (p/wskazane przy zwężeniu obustronnym tętnic nerkowych niewyd. nerek)

 •     kaptopril
 •     enalapril

antagoniści receptora angiotemsynowego – Losartan
antagoniści kanału wapniowego

 •     nifedypina
 •     werapamil
 •     benzotiazepiny

nefropatia nadciśnieniowa

 •     zmiany miażdżycowe w obrębie tętniczek doprowadzających i odprowadzających oraz włośniczek kłębuszkowych
 •     spada wskaźnik przesączania kłębuszkowego i następuję dysfunkcja kanalików
 •     zmiany w kłębuszkach – proteinuria i krwinkomocz mikroskopowy
 •     niewydolność nerek

 

zwężenie tętnicy nerkowej

 

 •     choroba niedokrwienna nerek
 •     2-5% przypadków nadciśnienia
 •     wynik powstania blaszek miażdżycowych, u młodszych kobiet – dysplazji włóknisto-mięśniowej
 •     zwężenie tętnicy podejrzewamy gdy u osób >50r.ż lub <30r.ż, u których uprzednio wartości ciśnienia tętniczego były prawidłowe, dochodzi do rozwoju nadciśnienia oraz występowania objawów klinicznych niewydolności naczyniowej różnych narządów, wysoko umieszczony szmer w okolicy nadbrzusza, hipokalemia (tężyczka, słabość mięśni, poliuria), zasadowica metaboliczna
 •     obustronna arteriografia, usg
 •     leczenie – angioplastyka (PTA)

wielotorbielowate zwyrodnienie nerek

Dziedziczone recesywnie

 •     dotyczy obu nerek, skojarzone z wrodzonym włóknieniem wątroby
 •     dzieci umierają bardzo wcześnie z powodu zaburzeń oddechowych

Dziedziczone autosomalnie dominująco

 •     typ III wg Pottera
 •     choroba ujawnia się klinicznie między 30-50 r.ż.
 •     obustronna, torbiele mogą mieć średnicę do kilku centymetrów
 •     torbiele w wątrobie, tętniaki tętnic podstawy czaszki
 •     bóle w okolicy lędźwiowej, makrohematuria
 •     w moczu białko i krwinki czerwone
 •     zakażenia dróg mcozowych, z możliwością zakażenia torbieli i wytworzeniem ropnia oraz możliwość wystąpienia: kamicy i nadciśnienia tętniczego

Torbielowata dysplazja nerek

 •     typ II wg Poittera
 •     jedno- lub obustronnie
 •     wrodzona niewydolność nerek

Wielotorbielowata nefropatia jako jeden z objawów zespołu wad wrodzonych (np. w zespole Meckela, skojarzona z polidaktylią i wadami rozwojowymi mózgu)

Inne nefropatie torbielowate

 •     gąbczastość rdzenia nerek
 •     rozszerzenie kanalików zbiorczych, mogą powstawać złogi
 •     w urografii – perełkowate złogi w obrębie brodawek nerkowych oraz promienisto układające się pasma kontrastu w rdzeniu nerek
 •     napady kolki nerkowej i odmiedniczkowego zapalenia nerek
 •     rozpoznajemy w usg i urografii
 •     leczenie ma charakter objawowy – zwalczanie bólu, nadciśnienia tętniczego, likwidowaniu zakażen dróg moczowych, zwalczanie objawów niewydolności nerek
 •     przykładem wad może być też nerka podkowiasta

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

zwężenie tętnicy nerkowej objawy.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz