Nerwiak osłonkowy

Po łacinie neurinoma, schwannoma, neurilemmoma. Nerwiak osłonkowy pochodzi z neuroektodermalnych komórek osłonkowych nerwu (komórki Schwanna).

Występowanie (Epidemiologia)

szczyt występowania ok 45 , przeważają kobiety.

Jak wygląda (makroskopowo)

Rozwija się w łączności z nerwami czaszkowymi i rdzeniowymi (taki zaliczany jest do nowotworów OUN) oraz obwodowymi (jest wówczas nowotworem tkanek miękkich). Nerwy czaszkowe : prawie wyłącznie VIII (najczęstszy guz kąta mostowo- móżdżkowego), rzadziej V. Nerwy rdzeniowe – prawie wyłącznie korzonek grzbietowy. dość twardy, szaroróżowy na przekroju, bez obszarów martwiczych, krwotocznych i cystowatych. możliwe oddzielenie od tkanki mózgowej lub pnia nerwu obwodowego (w przeciwieństwie do neurofibroma, który zwykle przerasta nerw).

morfologia mikroskopowa :

Bogate unaczynienie. w przeciwieństwie do neurofibroma nie tworzą aksonów. Zawiera wyłącznie kolagen typu III, podczas gdy włókniaki kolagen typu I, a nerwiakowłókniaki (neurofibroma) mieszaninę typów I i III. 2 typy utkania nowotworowego (często współistniejące) :

Antoni A – pęczki wrzecionowatych dwubiegunowych komórek o jądrach ułożonych na jednym poziomie – powstają typowe palisady. czasem komórki wrzecionowate grupują się tworząc ciałka Verocay’a przypominające ciałka dotykowe. brak mitoz.

Antoni B – utkanie bardziej chaotyczne (nie tworzą się palisady) i uboższe w komórki – obfita jest natomiast słabo barwliwa substancja podstawowa. możliwe, że jest to zdegenerowane utkanie typu A. może przypominać glioblastoma, ale jest zawsze GFAP (-).

Objawy (uwagi kliniczne)

Nowotwór niezłośliwy, wolno rosnący. nerwiak n VIII – typowy 2-fazowy przebieg :

  • okres otiatryczny (upośledzenie słuchu po stronie guza, szum w uchu)
  • okres neurologiczny (guz wykracza poza kanał słuchowy wewnętrzny i uciska struktury kąta mostowomóżdżkowego (zaburzenia równowagi, oczopląs, bóle głowy, porażenia nerwu twarzowego, utrata odruchu rogówkowego, utrata czucia na tylnej ścianie zewnętrznego kanału słuchowego) wczesne usunięcie guza umożliwia wyleczenie onkologiczne (utrata słuchu jest nieodwracalna). W chorobie von Recklinghausena występują mnogie neurilemmomaty nerwów czaszkowych, skóry i tkanki podskórnej razem z mnogimi nerwiakowłókniakami (neurofibroma – te ostatnie przeważają), a w postaci oponowej także mnogie oponiaki. w chorobie v.R. występują także często złośliwe warianty nerwiaka – schwannoma malignum, ale wyłącznie w nerwach obwodowych, nigdy śródczaszkowo.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

nerwiak osłonkowy, nerwiak, neurofibroma leczenie, nerwiak objawy, schwannoma leczenie, nerwiak osłonkowy leczenie, nerwiak leczenie, nerwiaki objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz