Nerwy czaszkowe uszkodzenia

Nerwy czaszkowe – anatomia i objawy uszkodzenia

I N. olfactorius

 1.   komórki węchowe w błonie śluzowej nosa (I neuron)
 2.   n. węchowy
 3.   opuszka węchowa (II neuron)
 4.   droga węchowa
 5.   boczna droga węchowa
 6.   zakręt węchowy boczny

Objawy uszkodzenia
anosmia, hyposmia

II N. opticus

 1.   siatkówka
 2.   nerw  wzrokowy
 3.   skrzyżowanie wzrokowe
 4.   pasmo wzrokowe
 5.   ciało kolankowate boczne
 6.   promienistość wzrokowa
 7.   ośrodek korowy w płacie potylicznym

Objawy uszkodzenia

 • N. wzrokowy – jednooczna homolateralna ślepota
 • Skrzyżowanie n. wzrokowego – niedowidzenie dwuskroniowe
 • Promienistość wzrokowa – niedowidzenie połowicze lub  kwadrantowe po stronie przeciwnej
 • Płaty potyliczne – ślepota korowa (zespół Antona)

III  N. oculomotorius

 1.   część ruchowa do mięśni zewnętrznych g. ocznej i dźwigacza     powieki górnej
 2.   część parasympatyczna do zwieracza źrenicy i m. rzęskowego

-jądro ruchowe w śródmózgowiu
Objawy uszkodzenia

 1.  gałka oczna ustawiona do kąta zew. i w dół, podwójne widzenie
 2.  rozszerzenie źrenicy
 3.   opadnięcie powieki

Łuk odruchowy źrenicy na światło:
siatkówka n. wzrokowy tractus retino-pretectalis regio pretectalis jądro Westphal-Edingera po tej samej stronie i po przeciwnej n. okoruchowy zwieracz źrenicy

Łuk odruchowy źrenicy na akomodację:
droga wzrokowa kora płata potylicznego drogi potyliczno-śródmózgowiowe regio pretectalis jądro Perli j. Westhal-Edingera    zwieracz źrenicy                   jądro n. okoruchowego m. prosty wewnętrzny

Zespół Hornera (uszkodzenie włókien sympatycznych)

 1.   miosis
 2.   ptosis
 3.   endophtalnus
 4.   anhidrosis na połowie twarzy
 5.   rozszerzenie naczyń na połowie twarzy

Źrenica Argyll-Robertsona (kiła, cukrzyca)

 1.   brak odruchu źrenicy na światło
 2.   zachowany odruch na akomodację
 3.   wąskie, nieregularne źrenice


V N.
trigeminus

 1.   część ruchowa do m. żwaczy, skroniowych, napinacza błony       bębenkowej (m. tensor tympanii) i m. tensor palatini
 2. część czuciowa –wszystkie rodzaje czucia na twarzy, błonie     śluzowej nosa, oponie twardej.

Jądra

 1.  ruchowe w moście
 2.    czuciowe w śródmózgowiu, rdzeniu przedłużonym

Obwodowy podział  n. trójdzielnego:
V1 – gał. oczna, V2 – gał. szczękowa (podoczodołowa)
V3 – gał. żuchwowa
Klinicznie ważne odruchy:

 1.  rogówkowy (V-VII)
 2.   żuchwowy (V-V)

Objawy uszkodzenia

 1.  zaburzenia czucia w zakresie  jednej lub kilku gałązek n. V
 2.   brak odr. rogówkowego
 3.   niedowład mm. żwaczy, napinacza błony bębenkowej i     napinacza podniebienia

IV N. trochlearis
unerwia m. skośny górny g. ocznej
jądro w śródmózgowiu

Objawy uszkodzenia
oko jest zwrócone ku górze, podwójne widzenie

VI N. abduceus
unerwia ruchowo mięsień prosty boczny gałki ocznej
jądro w moście

Objawy uszkodzenia
zez zbieżny, podwójne widzenie

VII N.
facialis

 1.  cz. ruchowa do mięśni mimicznych twarzy
 2.   cz. wydzielnicza – gruczoł łzowy, ślinianka podjęzykowa,           podszczękowa
 3.   smak na 2/3 przednich języka
 4.   podniebienie, tylna jama nosa
 5.   ucho

Jądra: 

 1.  n. solitarius
 2.    n. n. facialis             w moście
 3.    n. salivatorius

Pień n. twarzowego składa się z :

 1.   właściwego pnia ruchowego do mięśni mimicznych twarzy i do m. strzemiączkowego i m. platysma
 2.   n. intermedius Wrisbung – włókna wydzielnicze i smakowe

Objawy uszkodzenia

Obwodowe (jądrowe)

 1.  porażenie mięśni mimicznych twarzy po stronie uszkodzenia
 2.   zniesienie smaku na 2/3 przednich języka
 3.   suche oko z powodu braku łez
 4.   suche usta z powodu braku wydzielania śliny
 5.   hyperacusis

Ośrodkowe (nadjądrowe)
Niedowład mięśni dolnej części twarzy po stronie przeciwnej

VIII Nerw przedsionkowo-słuchowy

Jądra:
a/ ślimakowe (grzbietowe i brzuszne) w moście

Objawy uszkodzenia części ślimakowej (słuchowej)

 1.  osłabienie słuchu lub głuchota
 2.   szumy w uszach

b/ przedsionkowe w moście

Objawy uszkodzenia części przedsionkowej

 1.  zawroty głowy z padaniem w kierunku uszkodzenia
 2.   zaburzenia równowagi
 3.   oczopląs i zamazane widzenie
 4.   nudności i wymioty


IX Nerw językowo-gardłowy
Unerwia:

 1.  śliniankę przyuszną i m. zwieracz krtani
 2.   skórę ucha
 3.   smak na 1/3 tylnej języka
 4.   . stylopharyngeus
 5.   dotyk na 1/3 tylnej języka

Jądra w opuszce (rdzeniu przedłużonym)
czuciowe – n. tractus solitarius, główne trójdzielnego
ruchowe – n. ambiguus, n. salivatorius inf.

Objawy uszkodzenia

 1.  porażenie podniebienia, zniesienie odr. podniebiennych                   i gardłowe
 2.   dysfagia
 3.   zniesienie odruchów z zatoki szyjnej
 4.   zniesienie smaku na 1/3 tylnej języka

X Nerw błędny

Unerwia:

 1.  włókna ruchowe: podniebienie, gardło, krtań
 2.   włókna parasympatyczne: do zwojów i splotów narządów kl.     piersiowej i j. brzusznej
 3.   błona śluzowa gardła, krtani, tchawicy, przełyku i narządów kl.      piersiowej i j. brzusznej
 4.   smak na nagłośni
 5.   czuciowo małżowinę uszną

 

Jądra w rdzeniu przedłużonym
czuciowe – n. solitarius, główne trójdzielnego
ruchowe – n. ambiguus, n. dorsalis

Objawy uszkodzenia

 1.  dysfagia
 2.   porażenie podniebienia
 3.   chrypka
 4.   zniesienie odruchów wegetatywnych z serca, ukł. oddechowego i przewodu pokarmowego
 5.   zniesienie odr.sercowego z zatoki szyjnej

XI Nerw dodatkowy

Unerwienie:
ruchowe – m. mostkowosutkowoobojczykowy, górna część m. czworobocznego

Jądra:

 1.  tylna cz. n. ambiguus
 2.   górna cz. j. rdzenia

Objawy uszkodzenia

 1.  osłabienie skręcania głowy
 2.   osłabienie unoszenia barków
 3.   niedowład strun głosowych, chrypka


XII Nerw podjęzykowy

Unerwia:
ruchowo – mm. języka

Jądro
n. XII w dolnej cz. rdzenia przedłużonego

Objawy uszkodzenia

 1.  porażenie i zanik  mm. języka
 2.   dysartria (zaburzenie mowy)
 3.   dysfagia (zaburzenie połykania)

Zespół opuszkowy: Uszkodzenie jąder nn. V, IX, X, XII

 • Dysfagia
 • Osłabienie (zniesienie) odr. żuchowowego
 • Niedowład podniebienia i zniesienie odruchów podniebiennych, gardłowych
 • Porażenie i zanik mm. języka
 • Dyzartria

Zespół rzekomoopuszkowy: Uszkodzenie obustronne dróg korowo-jądrowych

 • Dyzartria
 • Dysfagia
 • Wygórowanie odr. żuchwowego
 • Płacz (śmiech) przymusowy
 • Objawy prymitywne (deliberacyjne)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

nerwy czaszkowe uszkodzenia, nerw bdny, nerwy czaszkowe.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz