Niedrożność jelit

Niedrożność jelit(ileus) to zatrzymanie fizjologicznego procesu przesuwania się treści pokarmowej. Często niedrożności towarzyszy obraz ostrego brzucha bezpośrednio zagrażający życiu chorego.

Podział niedrożności jelit:

ze względu na przyczynę
 • mechaniczna
 • czynnościowa
ze względu na umiejscowienie
 • wysoka
 • niska
ze względu na przebieg i dynamikę rozwoju objawów
 • ostra
 • przewlekła
ze względu na stopień upośledzenia pasażu
 • pełna – całkowita
 • niepełna – niecałkowita

Niedrożność mechaniczna

Podział niedrożności mechanicznej:

 • niedrożność z zatkania
 • niedrożność z zadzierzgnięcia(uwięźnięcie przepukliny, skręt jelita, wgłobienie)
Jelito cienkie (70 – 80%) Jelito grube (20 – 30%)
zatkanie (25%) zadzierzgnięcie (75%) zatkanie (75%) zadzierzgnięcie (25%)
zrosty (60 – 75%)przepuklinynowotwory rak (65%)zapalenie uchyłkówskręt okrężnicy esowatej

Przyczyny niedrożności mechanicznej jelit

Całkowite zatkanie światła jelita od wewnątrz:
 • choroby zapalne i zakaźne
 • guzy
 • zwężenia pourazowe i pooperacyjne
 • zmiany wrodzone obecność ciał obcych
 • kamienie żółciowe i kałowe
 • pasożyty
 • smółka płodowa

Ucisk jelita z zewnątrz: pooperacyjne zrosty

W niedrożności mechanicznej z zatkania kolejno pojawiają się następujące zmiany:
 • zaburzenia pasażu
 • wzmożenie perystaltyki spowodowane próbą pokonania przeszkody
 • rozdęcie pętli jelita przez płyn i gaz
 • ucisk naczyń krwionośnych w ścianie jelita, obrzęk ściany
 • zaburzenia wchłaniania, zwiększenie przepuszczalności ściany
 • nagromadzenie się płynu w świetle jelit i w ich ścianach oraz w otrzewnej
 • zaburzenia wodno-elektrolitowe
 • translokacja bakterii
 • zaburzenia miejscowe i ogólnoustrojowe (zapalenie otrzewnej, stan septyczny, wstrząs, niewydolność wielonarządowa).

Objawy niedrożności jelit

 • ból brzucha
 • nudności i wymioty
 • wzdęcie brzucha
 • zatrzymanie gazów i stolca
 • zaburzenia perystaltyki jelit

Jeśli niedrożność trwa dłużej, mogą pojawić się inne objawy:

 • ze strony OUN – zaburzenia świadomości
 • za strony układu moczowego – bezmocz
 • ze strony układu sercowo-naczyniowego – niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca.

Objawy przedmiotowe

 • wzdęcie brzucha
 • stawianie się jelit
 • odgłos opukowy bębenkowy – jeśli jelita rozdęte są gazami
 • odgłos stłumiony – płyn i gaz w jamie brzusznej
 • bolesność uciskowa
 • opory patologiczne – przepukliny, guzy, skręt okrężnicy esowatej, wgłębione jelito
 • objawy otrzewnowe
 • wzmożone szmery perystaltyczne lub brak perystaltyki
 • objawy wstrząsu
 • zwiększenie ciepłoty ciała

Zawsze należy wykonać badanie per rectum!

Różnicowanie

Leczenie operacyjne:

Zrosty – śródoperacyjne odessanie zalegającej w jelitach treści (przez zgłębnik), uwolnienie zrostów. Zrosty mają tendencję do ponownego tworzenia się – w celu zapobiegania stosuje się różne metody układania – fałdowania jelit oraz podaje się do jamy otrzewnej substancje zapobiegające ich tworzeniu
Przepukliny – uwolnienie uwięźniętej pętli i wykonanie plastyki powłok. W razie martwicy jelita należy wyciąć zmieniony fragment i wykonać zespolenie jelitowo-jelitowe
Ciała obce – należy usunąć przez nacięcie ściany jelita
Kamienie kałowe – zalegające w odbytnicy – można usunąć ręcznie lub za pomocą wlewów doodbytniczych
Kamienie żółciowe – przemieszczone do przewodu pokarmowego przez przetokę pęcherzykowo-jelitową usuwa się przez nacięcie jelita. Wskazane jest zamknięcie przetoki i usunięcie pęcherzyka żółciowego
 Nowotwory– odcinkowe wycięcie jelita wraz ze zmianą i wykonanie zespolenia jelitowo-jelitowego

zmiana nieresekcyjnaguz  należy pozostawić i wykonać przetokę odbarczającą na jelicie lub wykonać zespolenie omijające, jeśli zmiana kwalifikuje się do resekcji, ale chory jest w złym stanie ogólnym lub pole operacyjne jest zakażone – operacja sposobem Hartmanna
Wgłobienie – należy delikatnie wysunąć głowę wgłobienia z jelita.   W razie zmian martwiczych -> zespolenie jelitowo-jelitowego
Skręt jelita – w początkowym okresie uwolnienie skrętu za pomocą endoskopu i wlewu doodbytniczego. Jeżeli ściana okrężnicy ulegnie zmianie, leczenie chirurgiczne polega na wycięciu okrężnicy lub wyłonieniu przetoki kałowej
Niedrożność jelita na tle zatoru lub zakrzepu naczyń krezkowych
 • przywrócenie przepływu krwi przez naczynie oraz wycięcie jelita, jeśli doszło do martwicy
 • niedrożność z powodu zatoru tętnicy krezkowej górnej -> embolektomia
 • zakrzep tętnicy à pomost omijający między aortą a tętnicą poza miejscem niedrożności, rzadziej trombektomii
 • zakrzep żył krezkowych zmusza  do wycięcia odcinka jelita z martwicą

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

skręt kiszek, skręt jelit, skręt jelit objawy, skret kiszek objawy, niedrożność jelit objawy, niedrożność jelit, objawy przepukliny, skręt jelita objawy, objawy skrętu kiszek, niedrono jelit.

Tags: , , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz