Nowotwory nabłonkowe

podział związany z aktywnością biologiczną: łagodne, półzłośliwe (o ograniczonej złośliwości), złośliwe. Nazewnictwo i podział ściśle wiąże się i histogenezą.

Trzy typy nabłonka jako macierzy nowotworów:

 • nabłonek wielowarstwowy płaski
 • nabłonek gruczołowy
 • nabłonek przejściowy dróg moczowych

Wszystkie nowotwory złośliwe, wywodzące się z nabłonka noszą nazwę raków – carcinoma

i. Nowotwory łagodne z nabłonka wielowarstowego płaskiego – nowotwory łagodne. Najpospolitszy z nowotworów z tego nabłonka to brodawczakpapilloma

ii. Nowotwory łagodne z nabłonka przejściowego dróg moczowych (urothelium)

papilloma urotheliale – są to nowotwory, które mogą występować wieloogniskowo, mają znaczną skłonność do nawrotów i ulegają bardzo często zezłośliwieniu. jako nowotwory łagodne traktujemy te brodawczaki, które w swojej pokrywie nabłonkowej nie mają więcej niż 4 – 5 warstw komórek, brak atypii i znikomą liczbę figur podziałowych

iii. nowotwory nabłonkowe z nabłonka gruczołowego

nowotwory łagodne – gruczolaki (adenomata)pospolite nowotwory wywodzące się z komórek gruczołowych, tworzacych gruczoły pojedyncze lub formacje anatomiczne.bardzo często  wykazują strukturę architektoniki znamienną dla macierzystej formacji gruczołowej. ma to wyraz w nazewnictwie tych nowotworów

 • gruczolak przedniego płata przysadki – adenoma solidum i.e. eosinophylicum
 • gruczolak tarczycy – adenoma folliculare

Gruczołak błony śluzowej jelita grubego – adenoma tubulare

ważne – są to nowotwory, które mogą występować wieloogniskowo, mają znaczną skłonność do nawrotów i ulegają bardzo często zezłośliwieniu. jako nowotwory łagodne traktujemy te brodawczaki, które w swojej pokrywie nabłonkowej nie mają więcej niż 4 – 5 warstw komórek, braku atypii i znikomej liczbie figur podziałowych

 • gruczolaki brodawkowate lub włosowateadenomata papillaria et villosa
 • gruczolaki w których pokryte nabłonkiem podścielisko formuje  różne formy brodawek
 • gruczolak nitkowaty (włosowaty) jelita grubego
 • gruczolaki torbielowate – cystadenomata vel kystadenomata. częsty typ nowotworu nabłonkowego w jajnikach, rzadszy w trzustce i sliniankach
 • torbielak surowiczy brodawkowaty jajnika
 • torbielak śluzowy wilokomorowy jajnika

I. nowotwory złośliwe z nabłonka wielowarstwowego płaskiego

 • nowotwory złośliwecarcinomata planoepithelialia
 • rak podstawnokomórkowycarcinoma basocellulare (basalioma, uluc rodens)
 • komórki o wyglądzie przypominajacym komórki warstwy podstawnej nabłonka wielowarstwowego płaskiegocenia
 • rak płaskonabłonkowy nierogowaciejacy –carcinoma płanoepitheliale akeratodes
 • komórki o znacznej atypii, z tendencja do warstwowego dojrzewania bez oznak rogowacienia
 • rak płaskonabłonkowy rogowaciejący – carcinoma planoepitheliale keratrodes. perły rogowe waldeyera

II. nowotwory złośliwe z nabłonka gruczołowego

 • nowotwory złośliwe – cystadenocarcinomata
 • gruczolakoraki torbielowate – cystadenocarcinomata vel kystadenocarcinomata.
 • częsty typ złosliwego nowotworu nabłonkowego w jajnikach, rzadszy w trzustce i śliniankach

cystadenocarcinoma mucinosum ovarii

 • nowotwory złośliwe – adenocarcinomata
 • gruczolakoraki – adenocarcinomata
 • wysoko zróznicowane gruczolakoraki w budowie mikroskopowej poza wszystkimi cechami anaplazji komórkowej, demonstrują na ogół tendencje do odtwarzania architektoniki struktur nabłonkowych tkanki z której się wywodzą
 • gruczolakoraki produkujące śluz
 • rak galaretowatycarcinoma gelatinosum duże jeziora śluzu z pływającymi strukturami nabłonkowymi
 • rak śluzowokomórkowy – carcinoma mucocellulare (sigillocellulare)
 • komórki nowotworu spichrzają śluz
 • – barwienie – alcian blue

iii. nowotwory złośliwe z nabłonka przejściowego dróg moczowych

 • nowotwory złośliwe – carcinomata urothelialia
 • carcinoma urotheliale vesicae urinariae
 • umiarkowanie zróżnicowany rak zachwujący resztki brodawkowatych struktur

iv. nowotwory złośliwe wywodzące się z nabłonka niezróżnicowane

 • carcinoma indifferentiatum, anaplasticum

Grupa nowotworów o pewnej histogenezie nabłonkowej, jednak obraz mikroskopowy nie upoważnia do zdefiniowania nabłonka wyjściowego. Stwarzają trudności rozpoznawcze zwłaszcza w różnicowaniu z nowotworami drobnookrągłokomórkowymi np. chłoniakami, nowotworami neurogennymi, mięsakami.

 • rak anaplastyczny przypominający utkanie mięsaka
 • rak anaplastyczny przypominający utkanie chłoniaka

v. nowotwory  nabłonkowe zróżnicowane rodzajowo, są to nowotory charakterystyczne dla danej tkanki lub narządu

vi. nowotwory  nabłonkowe mieszane,  są to nowotory zbudowane zwykle z dwóch rodzajów nabłonka

 • carcinoma adenosquamosum, adenocancroid, adenoacanthoma

a) nabłonkowo-łącznotkankowe

 • fibroadenoma
 • tumor phylodes
 • tumor mixtus mesodermalis (tumor müller)
 • carcinosarcoma glandulae parotidis

b) potworniaki

 • teratoma adultum
 • teratoma embryonale

Odwiedzający wpisali takie problemy:

rak nabłonkowy, nowotwór nabłonkowy, Papilloma urotheliale, gruczolak jajnika, łagodny nowotwór nabłonkowy, carcinoma urotheliale, nowotwor nablonkowy, łagodny nowotwór nabłonkowy trzustki.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz