Nowotwory naczyniowopochodne

Wywodzą się bądź z naczyń krwionośnych – przedrostek haem-, bądź naczyń limfatycznych – przedrostek lymph-Naczyniaki są zbudowane z nowotworzących się naczyń, są częste u dzieci najczęściej czerwone lub niebieskie. Często ulegają samoistnej regresji.

Obraz morfologiczny: wyróżnia się dwa podstawowe typy: włośniczkowy (haemangioma capillare) i jamisty (haemangioma cavernosum) w zależności od rozmiarów budujących je kanałów naczyniowych

Krwawienie może czasem być problemem klinicznym. Szybko rosnące do dużych rozmiarów naczyniaki u noworodków (haemangioblastoma) mogą być przyczyną trombocytopenii (zespół Kasabach-Merrit)

Odwiedzający wpisali takie problemy:

haemangioma cavernosum.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz