Nowotwory z tkanki mięśniowej

Nowotwory tkanek miękkich są heterologiczne w swej budowie i stanowią mieszaninę elementów komórkowych zatrzymanych w dojrzewaniu, jak i nowotworowych na różnych stopniach różnicowania. Niektóre są formami bardzo prymitywnymi, a inne dojrzałe tworzą struktury charakterystyczne dla tkanki macierzystej.

 • Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma): może rozwijać się wszędzie wśród tkanek miękkich ale najczęściej występuje w macicy. Jest otorebkowanym guzem różnej wielkości zbudowanym z leiomyoblastów.
 • Mięśniak poprzecznie prążkowany (rhabdomyoma): występuje w języku i sromie, jest niezwykłą rzadkością!!
 • Leiomyoma
 • Rhabdomyoma

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z TKANKI MIĘŚNIOWEJ

 • Rhabdomyosarcoma: odtwarza embrionalną miogenezę
 • Rhabdomyosarcoma embryonale: nowotwór wieku dziecięcego występujący przed 6 najczęściej między 7 a 10 tygodniem. Najczęściej lokalizuje się w okolicy twarzowo-szczękowej (oczodół, nosogardło). Histologicznie zbudowany z małych, okrągłych, niebieskich komórek z ubogą cytoplazmą. Musi być odróżniany od innych nowotworów tej grupy.
 • Sarcoma botryoides: jest podtypem postaci embrionalnej występującym w okolicach narządów moczowopłciowych, drogach żółciowych i górnych drogach oddechowych u bardzo małych dzieci.
 • Rhabdomyosarcoma alveolare: Odtwarza późniejszy etap miogenezy niż postać embrionalna i występuje też w późniejszym wieku; między 10 a 25 . Jest nieco rzadszy. Występuje w podobnych lokalizacjach jak postać embrionalna ale także na kończynach. Histologicznie jest zbudowany z małych komórek takich jak w postaci embrionalnej ale występują też bardziej dojrzałe, większe mioblasty.
 • Rhabdomyosarcoma pleomorphicum (adultorum): nowotwór ten w wieku dojrzałym  jest rzadki, występuje w   4 – 7 dekadzie życia. 70% guzów rozwija się głęboko wśród mięśni ud

Nowotwory tkanek miękkich- rozważania ogólne

 • Otorebkowanie, guzy tkanek miękkich mogą mieć torebkę
 • Mogą nie mieć torebki ale być dobrze ograniczone
 • Mogą naciekać otaczające tkanki
 • Teoretycznie guzy łagodne są otorebkowane a złośliwe nie.

Występowanie lub nie torebki nie jest prima facie objawem złośliwego bądź łagodnego charakteru guza!!!

-Martwica

Martwica i wylewy krwawe to zmiany najczęściej występujące w nowotworach złośliwych

Odwiedzający wpisali takie problemy:

rak mięśni, rak mięśni objawy, nowotwór mięsni, nowotwory miesni, guz mięśnia uda, nowotwór mięśni objawy, rak uda objawy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz