Nowotwory zawierające więcej niż jeden typ utkania histologicznego

Nowotwory zawierające więcej niż jeden typ utkania histologicznego to za wyjątkiem seminoma spermatocyticum wszystkie inne typy mogą się ze sobą mieszać. najczęstszą kombinacją jest : ca embryonale + yolk sac tumor + teratoma + syncytiotrofoblast (z obecnością w surowicy zarówno AFP jak i HCG).

Jak wygląda (makroskopowo)

duże, lite, z obszarami torbielowatymi, miejscami martwicze i krwotoczne.

mikroskopowo : obszary syncytiotrofoblastu i yolk sac tumor mogą być trudne do znalezienia (uwaga na podniesiony poziom markerów w surowicy !). W wykryciu komórek syncytiotrofoblastycznych w obszarze np nasieniaka mogą pomóc metody immunohistochemiczne. W 10% przerzuty są histologicznie odmienne od ogniska pierwotnego.

rokowanie : determinowane jest przez najbardziej złośliwy składnik.

KILKA UWAG KLINICZNYCH

W celu oceny stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu (staging) stosuje się 3 stopniową skalę:

I   – guz ograniczony do jądra

II  – przerzuty do ww chłonnych podprzeponowych

III – przrzuty do ww chłonnych nadprzeponowych lub do narządów miąższowych

objawy :

 • powiększenie jądra (zwykle niebolesne)
 • uczucie wzrostu ciężaru jądra
 • wyczuwalny guz w obrębie jądra
 • uraz jądra (tkanka nowotworowa łatwo ulega urazom pod wpływem błahych bodźców)
 • obecność odczynowego wodniaka jądra (w około 10%)

przerzuty :

 • drogą krwionośną (głównie choriocarcinoma)
 • drogą limfatyczną (wszystkie nowotwory)

kolejne stacje ww chłonnych to :

ww wnęki nerki => ww okołoaortalne => ww biodrowe wspólne dość szybko mogą pojawić się przerzuty w węzłach chłonnych śródpiersiowych i nadobojczykowych. Przerzuty do ww chłonnych pachwinowych mogą powstać, gdy nowotwór nacieka skórę moszny (np rozsiew po wykonaniu biopsji jądra).

markery nowotworów germinalnych :

 • HCG (wyłącznie syncytiotrofoblast), norma 3.5 ng/ml, T1/2 = 24 godz
 • AFP (alfa-fetoproteina)(głównie rak embrionalny), norma < 20ng/ml, T1/2 = 5 dni
 • SP1 (pregnancy-specific glycoprotein) – stosunkowo nowy marker trofoblastu, pomocny w rzadkich wypadkach choriocarcinoma nie wytwarzającego HCG
 • inne, mające ze względu na małą specyficzność znaczenie raczej w monitorowaniu leczenia niż w diagnostyce to : CEA (carcinoembryonal antigene), HPL (human placental lactogene), LDH-1 (lactate dehydrogenase, izoenzym 1).

postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

z punktu widzenia klinicysty istotny jest podział na nasieniaki i nie-nasieniaki. W wypadku podejrzenia guza jądra :

– badanie kliniczne + ew usg jądra =>

– oznaczenia markerów biologicznych jw =>

– orchidectomia z zaciśnięciem powrózka nasiennego i sprawdzeniem węzłów chłonnych biodrowych wspólnych (usunięcie, gdy zajęte) =>

– badanie histologiczne wyciętego jądra (biopsja jądra jest niedopuszczalna – niebezpieczeństwo spowodowania rozsiewu !!!) =>

– gdy nasieniak :

radioterapia (+ew chemioterapia gdy st. > I )

– gdy nie-nasieniak :

— ocena zajęcia ww chłonnych (limfografia odstopowa lub tomografia komputerowa (najlepiej obydwa – 85% zgodności) + ew usg)

— limfadenektomia (jednostronna do poziomu aorty lędźwiowej lub obustronna całkowita zaotrzewnowa różne szkoły) =>

— w wypadku stadium III – dodatkowo polichemioterapia

przeżycia 5-letnie dla nasieniaków przekraczają obecnie 90%, dla nie-nasieniaków są niewiele gorsze. przeżycia 15-letnie zbliżone.

Inne nowotwory jądra

stanowią 3% nowotworów o tej lokalizacji zrąb gonad wywodzi się z mezenchymy. u mężczyzn pochodzą z niej podporowe kk Sertoliego i śródmiąższowe kk Leydiga (u kobiet komórki tekalne, ziarniste i luteinowe). w przebiegu nowotworzenia mechanizmy różnicujące mezenchymę w kierunku ww typów komórek mogą ulec zaburzeniu stąd zarówno w jądrach jak i w jajnikach spotyka się podobne nowotwory wywodzące się z komórek zrębu, niezależnie od płci – LEYDIGOMA, SERTOLIOMA, NOWOTWORY Z KOMÓREK ZIARNISTYCH, LUTEINOWYCH I TEKALNYCH. Z reguły produkują rozmaite hormony sterydowe (testosteron, estrogeny, progesteron, rzadziej kortykosterydy), dając objawy ich nadmiaru – ginekomastię (Sertolioma, Leydigoma u dorosłych) lub przedwczesne dojrzewanie płciowe (Leydigoma u dzieci). W 90% są łagodne. złośliwe nie różnią się morfologią od niezłośliwych – jedynyym kryterium złośliwości jest stwierdzenie przerzutowania. Rzadkim acz ciekawym nowotworem jest GONADOBLASTOMA – łączący w sobie elementy wywodzące się z komórek germinalnych (seminoma, rzadziej ca embryonale) i sznurów płciowych (niedojrzałe kk Sertoliego i ziarniste, rzadziej kk Leydiga). Występuje w dysgenetycznej gonadzie, zwykle łagodny. W jądrach spotykane są też pierwotne CHŁONIAKI (LYMPHOMA), zwykle źle rokujące – uogólnienie w ciągu ok 2 lat od rozpoznania.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

nowotwór ziarnisty, alfafetoproteina normy.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz