Nowotwory żeńskie

Lista nowotworów dotykających kobiety w różnym wieku.

Zaburzenia Rozwojowe

 • Agenesia Uteri Et Vaginae
 • Uerus Duplex Et Vagina Duplex

Patologia Sromu

 • Lichen Sclerosus Et Atrophicus
 • Leukoplakia
 • Rak Rozwijający Się W Obrębie Zmian Zanikowych
 • Torbiele Nienowotworowe Sromu
 • Kłykciny Kończyste – Condylomata Acuminata

Patologia Pochwy I Szyjki

Zapalenia – Kolpitis Et Cervicitis

 • Niespecyficzne

Zaburzenia Rozwojowe

 • Uterus Duplex
 • Uterus Arcuatus
 • Uterus Bicornis
 • Uterus Unicornis
 • Uterus Subseptus
 • Jajowody, Macica Oraz Częściowo Pochwa Rozwijają Się Z Symetrycznych Formacji Znanych Jako Przewody Müllera. Przewody Te Winny Zrosnać Się Całkowicie W Obszarze Macicy I Pochwy I Zanikiem Przegród

Pęknięcia Szyjki (Lacerationes) I Polipy

Polip Szyjki Macicy (Polypus Cervicis)

Polip Szyjki Macicy Są Bardzo Pospolitymi Zmianami, Różnej Wielkości Zbudowanymi W Różnej Proporcji Z Włóknistego Podścieliska, Gruczołów, Nabłonka Wielowarstwowego Płaskiego

Zmiany W Strefie Przejściowej (Zona Transitionalis) Szyjki Macicy – Eversio, Erosio Glandularis, Ectropion

Rak Szyjki Macicy – Carcinoma Colli Uteri

 • Powstanie Raka W Szyjce Macicy Poprzedzają Zmiany W Nabłonku.
 • W Patomechaniźmie Transformacji Nowotworowej Kluczowa Role Odgrywa Infekcji Wirusami Z Grupy Hpv 3. Rak Szyjki Jest Jednym Z Najczęstszych Nowotworów Złośliwych U Kobiet
 • Najczęściej Rozwija Się W Okresie Rozrodczości
 • Grupy Ryzyka: Wieloródki, Prostytutki, Niski Status Społeczny

Najczęstsza Postać Raka Rozwijającego Się W Szyjce Macicy To Rak Płaskonabłonkowy (Carcinoma Planoepitheliale) – 95%.

5% Raków Stanowią Gruczolakoraki

Rak Szyjki Macicy –  Rak Płaskonabłonkowy

Carcinoma Planoepitheliale

Rozwój Raka Płaskonabłonkowego W Obrębie Szyjki Poprzedzają Zmiany Dysplastyczne W Nabłonku

 1. Dysplasia Levis (Cin 1)
 2. Dysplasia Medii Gradus (Cin 2)
 3. Dysplasia Maioris Gradus (Cin 3)
 4. Carcinoma Praeinvasivum (In Situ) (Cin 3)

 • Carcinoma Planoepitheliale Keratodes
 • Carcinoma Planoepitheliale Akeratodes (Z Dużych Komórek)
 • Carcinoma Planoepitheliale Akeratodes (Z Małych Komórek)
 • Inwazja Naczyń Chłonnych W Raku Szyjki

Zapalenia Błony Śluzowej Trzonu Macicy – Endometritis

Zapalenia Nieswoiste

Środkowa Proliferacja

Zapalenia Swoiste

Tuberculosis Endometrii

Gruczolistość – Endometriosis

 • Endometriosis Myometrii – (Adenomyosis)
 • Endometrosis Cervicis

Mięśniaki Gładkokomórkowe– Leiomyomata

Lokalizacja Mięśniaków Gładkokomórkowych W Macicy. Najczęstsze Powikładnia I Zmiany W Mięśniakach

Postacie Histologiczne

 • Leiomyoma
 • Leiomyoblastoma
 • Leiomyoma Cellulare
 • Leiomyomatosis Intravascularis

Polip Endometrialny- Polypus Endometrialis

Pospolite Rozrosty W Trzonie Macicy Składajace Się W Różnym Stopniu Z Gruczołów I Podścieliska Z Silnie Zaznaczona Szypułą Naczyniową

 • Polip Endometrialny Torbielowaty
 • Polip Endometrialny Gruczołowo-Podścieliskowy

Rozrosty Endometrium – Hyperplasiae Endometrii

 • Rozrost Prosty Bez Atypii Hyperplasia Simplex Sine Atypia
 • Rozrost Prosty Z Atypią Hyperplasia Simplex Atypica
 • Rozrost Złożony (Gruczolakowaty) Bez Atypii – Hyperplasia Complexa Sine Atypia
 • Rozrost Złożony (Gruczolakowaty) Z Atypią – Hyperplasia Complexa Atypica

Rak Trzonu Macicy – Carcinoma Endometrii

Stanowi Około 7% Nowotworów Złosliwych U Kobiet. Wyraźnie Obecnie Wyprzedza Raka Szyjki. Rzadki Przed 40 R.Ż., Najczęstszy Między 55 A 65 R.Ż. Związany Z Nadprodukcją Estrogenów. Czynniki Usposabiające: 1. Otyłość  2. Cukrzyca.  3. Nadciśnienie.  4. Brak Potomstwa. W Tkance Tłuszczowej Syntetyzowane Są Po Menopauzie Z Prekursorów Produkowanych Przez Nadnercza I Jajniki Etsrogeny!

Rak Trzonu Macicy – Postacie Histologiczne

 • Wysoko Zróżnicowany Rak Endometrium
 • Gruczolakorak Endometrium Z Metaplazją Płaskonabłonkową (Adenoacanthoma)
 • Rak Jasnokomórkowy (Carcinoma Clarocellulare (Mesonephroidale)
 • Gruczolakorak Trzonu Z Wstawką Nisko Zróżnicowanego Raka

Patologia Przymacicz I Jajowodów

 • Zaburzenia Rozwojowe Jajowodów
 • Zapalenie Miednicy Małej – Pelveopritonitis
 • Salpingitis Acuta
 • Pyosalpinx
 • Sactosalpinx

Zmiany Torbielowate Jajników
U W A G A
Prawidłowe Formacje W Jajniku Mają Postać Torbielek, Czasem Znacznie Zwiększają Swoje Wymiary

 • Torbiel Pęcherzykowa (Cystis Follicularis)
 • Torbiel Ciałka Żółtego (Cystis Corporis Lutei)

Zespół Policyklicznych Jajników (Syndroma Stein Leventhal, Syndroma Pco)

Jeżeli Liczne Torbiele Pęcherzykowe Współistnieją Ze Skąpymi Miesiączkami (Oligomenorrhoe) – Zespół- Stein Leventhal. Te Pacjentki Mają Cykle Anowulacyjne, Są Otyłe (40%), Występuje U Nich Hirsutismus (50%) I Rzadko Virilismus.

Przyczyna Zespołu Pco Nie Jest Jasna. Nadmiar Produkowanego Hormonu Lh (?), Rozrost Komórek Theca Folliculi – Nadmiar Androstenenedionu Przekształcanego W Estron.

Patologia Jajników

Klasyfikacja Nowotworów Jajników

 • Pospolite Nowotwory Nabłonkowe
 • Nabłonkowce Surowicze
 • Nabłonkowce Śluzowe
 • Nabłonkowce Endometrioidalne
 • Nabłonkowce Mezonefroidalne
 • Guzy Brennera
 • Raki Niezróżnicowane
 • Guz Mieszany Mezodermalny Müllera
 • Nowotwory Podścieliskowe Ze Sznurów Płciowych
 • Ziarniszczaki
 • Otoczkowiaki I Włókniaki
 • Androblastomata
 • Guzy Sertoliego-Leydiga
 • Nowotwory Z Komórek Gromadzących Lipidy
 • Nowotwory Z Komórek Germinalnych
 • Rozrodczak
 • Guz Pecherzyka Żółtkowego (Zatoki Endodermalnej)
 • Rak Płodowy
 • Polyembrioma
 • Nabłoniak Kosmówkowy
 • Potworniaki
 • Gonadoblastoma
 • Nowotwory Łącznotkankowe Niespecyficzne

Vii.    Nowotwory Niesklasyfikowane

Viii.   Nowotwory Przerzutowe

Kystadenofibroma Serosum (Papillare)

Stanowią Około Od 20 Do 50% Wszystkich Nowotworów Jajników. Około 65% Torbielaków Surowiczych To Nowotwory Łagodne. Spotykane W Kazdym Wieku,, Najczęściej W 5 Dekadzie Życia. W Około 25% Występują Obustronnie

I. Pospolite „Nabłonkowce”
A. Nowotwory Surowicze
1. Nowotwory Łagodne

(A). Urzęsiony Nabłonek  Torbielaka Surowiczego

(C). Adenofibroma Serosum

1. (A). Kystadenoma Papillare Serosum

(A). Kystadenoma Papillare Serosum  (Borderline) Wszczepy W Obrębie Sieci

B. Nowotwory Śluzowe
1. Łagodne

Kystadenoma Mucinosum (Typowy  Nabłonek)

Adenofibroma  Mucinosum

Kystadenoma  Multiloculare Mucinosum

Kystadenoma Mucinosum (Borderline)

C. Nowotwory Endometrioidalne

Kystadenocarcinoma Endometrioidale

Kystadenocarcinoma Z Metaplazja Płaskonabłonkową (Adenoacanthoma)

Guzy Endometrioidalne Złośliwe Stanowią Około 15% Wszystkich Nowotworów Złośliwych Jajników.

D. Nowotwory Jasnokomórkowe (Mezonefroidalne)

Carcinoma Clarocellulare

Nowotwór Zbudowany Z Jasnych Komórek

Nowotwór O Utkaniu Gruczołowym Z Komórkami „Hufnalowymi”

Guz Brennera

Jądra Komórek Przypominające Ziarnka Kawy

Nowotwór Dośc Często Obustronny, Często Torbielowaty. Obok Włóknistego Podścieliska Ogniska Nabłonka Z Charakterystycznymi Komórkami Przypominającymi Urotelium. Czasem Produkuje Estrogeny Będąc Przyczyna Rozrostów Endometrium.

C. Nowotwory Endometrioidalne

Guz Mieszany Mezodermalny (Müllera)

Homologiczny

Heterologiczny

G  Rak Niezróżnicowany

Ii. Nowotwory Gonadalne   (Z Podścieliska Sznurów Płciowych)

A. Nowotwory Z Komórek Warstwy Ziarnistej I Podścieliska

Ziarniszczak – Folliculoma – Typ Dorosłych

Nowotwór Wywodzący Się Z Warstwy Ziarnistej Pęcherzka Graafa. Guz Lity Czasem Torbielowaty, Zwykle Jednostronny. Produkuje Estrogeny Będąc Przyczyną Rozrostów Endometrium

B. Nowotwory Z Komórek Sertoliego I Leydiga – Androblastomata

Adenoma Tubulare Et Cellulae Leydig (Sertoli-Leydig Tumour)

Guz W Istocie Składa Się Z Komórek Typowych Dla Jąder W Różnym Stadium Rozwoju. Zwykle W 2 I 3 Dekadzie Życia, Jednostronny. Najczęściej Efekt Maskulinizacyjny, Chociaż Czasem Cechy Hyperestrogenizmu. Makroskopowo Żółtobrązowy Guz. Mikroskopowo – Kanaliki Wysłane Komórkami Sertoliego A Podścielisku Skupiska I Ławice Komórek Leydiga.

V. Nowotwory Z Komórek Germinalnych

A. Dysgerminoma

Stanowią 1% Nowotworów Złosliwych Jajników I Aż 5 – 10% Nowotworów Złośliwych W 1 I 2 Dekadzie Życia. Średnia Wieku Kobiet 21 Lat.

Nowotwór Zbudowany Z Komórek Przypominających Pierwotne Komórki Płciowe, Z Domieszką Limfocytów. Spichrzają Obficie Glikogen

Guz Zatoki Endodermalnej (Yolk Sac Tumour)

Nowotwór Stanowi Około 20% Złośliwych Guzów Germinalnych. Średnia Wieku 19 Lat. Wybitnie Podwyższony Poziom Afp W Surowicy.

F.   P O T W O R N I A K I

Potworniaki Dojrzałe (Teratomata Matura)

Skóra Z Przydatkami W Utkaniu Torbieli Skórzastej – Cystis Dermoidalis

Kora Móżdżku W Potworniaku Dojrzałym – Teratoma Adultum

Stanowia Około 25% Wszystkich Nowotworów Jajników. Najczęściej Spotykane U Młodych Kobiet.

Potworniak Niedojrzały (Teratoma Immaturum, Embryonale)

Stanowią 1% Nowotworów Złosliwych Jajników I Aż 10-20% Nowotworów Złośliwych W 1 I 2 Dekadzie Życia.

Patologia Jajników

Nowotwory Przerzutowe W Jajnikach

Guzy Krukenberga – Zwykle Przerzuty Raka Śluzowoko- Mórkowego Do Jajnika

Ciąża Pozamaciczna (Ektopowa)

Graviditas Tubaria, Abortus Tubarius, Haemasocs, Graviditas Intramuralis, Graviditas Abdominalis, Graviditas Ovarica

Choroba Trofoblastyczna

Mola  Hydatidosa

Zmiana Charakteryzująca Się Obrzekiem Podścieliska Kosmków Oraz Proliferacja Trofoblastu.

Nabłoniak Kosmówkowy – Chorionepithelioma

 • Krwotoczne Przerzuty Chorionepithelioma Do Wątroby
 • W Przebiegu Kosmówczaka W Jajnikach Rozwijają Się Torbiele Tekaluteinowe

Naciekajacy Nowotwór Zbudowany Z Trofoblastu (Głównie Cyto- I Syncytiotrofoblastu), Wykazujący Wybitny Dymorfizm Oraz Brak Kosmków. Rozwija Się W Trakcie Ciąży Lub Po Jej Przebyciu. Wybitnie Agresywny, Naciekający Wzrost, Krwiotoczność, Ogniska Martwicy, Przerzutowanie. Produkuje Ogromne Ilości  Hcg.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

polypus endometrialis, carcinoma planoepitheliale in situ, polypus endometrii.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz