Nowotwory złośliwe

 • Nowotwory drobno-, okrągłokomórkowe: Najczęściej występują u dzieci (ale nie tylko!!!), charakteryzują się szybkim wzrostem, reagują dobrze na chemioterapię. Należą do nich: rhabdomyosarcoma embryonale, neuroblastoma, PNET, chłoniaki, pozaszkieletowy mięska Ewinga.
 • Nowotwory wrzecionowatokomórkowe: najczęściej występują u dorosłych ( ale nie tylko!!!), charakteryzują się wolniejszym wzrostem, generelanie nie są chemioczułe. Należą do nich: leiomyosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma neurogenes.
 • Nowotwory pleomorficzne ( Odd sracomas type): cechują się różną wielkością i kształtem komórek, różną biologią, niektóre rosną wolno: sarcoma epithelioides, alveolar soft part sracoma, mają dobrą prognozę: sarcoma myxoides, a niektóre rosną szybko i mają złe rokowanie: angiosarcoma.

Obraz makroskopowy nowotworów złośliwych

 • Większość mięsaków rośnie jako guz pojedynczy, głęboko położony, w odróżnieniu od nowotworów łagodnych które zwykle zlokalizowane są bardziej powierzchownie. Najczęstsza lokalizacja to kończyny i przestrzeń zaotrzewnowa.
 • Na przekroju zwykle mają wygląd mięsistego wybrzuszenia

Kryteria złośliwości

 1. Aktywność mitotyczna w tym mitozy patologiczne, ale w różnej lokalizacji ten sam guz może mieć różne kryteria oceny aktywności np. leiomyosarcoma w macicy powinien mieć  10 figur na 10 pól widzenia pod dużym powiększeniem a na kończynie 1 – 2 figur.
 2. Komórkowość i polimorfizm komórkowy
 3. Martwica

Kryteria te mogą być różne w zależności od lokalizacji guza i typu histologicznego

 • Ocena złośliwości i zaawansowania
 • Stopień złośliwości (grading): polega na ocenie stopnia zróżnicowania tkanki nowotworowej (na ile przypomina tkankę dojrzałą), komórkowości oraz indeksu mitotycznego. Skala trójstopniowa G1,G2,G3. Takie nowotwory jak rhabdomyosarcoma, sarcoma synoviale czy angiosarcoma są zawsze G3 bo zawsze mają złe rokowanie i mały stopień zróżnicowania.
 • Stopień zaawansowania (staging): jest to skala czterostopniowa, w stopniach 1 do 3 odpowiada ona stopniom złośliwości oraz miejscowemu zajęciu tkanek oraz naczyń, stopień 4 jest zarezerwowany dla choroby przerzutowej.
 • Wielkość guza: czynnik prognostyczny o największym znaczeniu, guzy o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 5 cm mają zawsze lepszą prognozę.

Rokowanie

 • Rokowanie zależy od typu i podtypu histologicznego, głębokości i wielkości guza oraz stopnia histologicznej złośliwości.
 • Ta grupa nowotworów daje przede wszystkim przerzuty drogą naczyń krwionośnych do płuc i wątroby. Nowotworami które dają głównie przerzuty do węzłów chłonnych są sarcoma synoviale i fibrohistiocytoma malignum.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

aktywność mitotyczna, leiomyosarcoma rokowania, sarcoma synoviale, nowotwor wrzecionowatokomórkowy.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz