Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie alergia

Alergen

Alergen to substancja, z którą kontakt prowadzi u niektó­rych osób do stanu nadwrażliwości określanego jako alergia oraz tworzenia się specyficznych przeciwciał. (więcej…)

0

Nadwrażliwość

Typ IV nadwrażliwości – reakcja komórkowa typu późnego. Nadwrażliwość typu IV albo reakcja nadwrażliwości typu późnego, jest indukowana przez uczulone limfocyty CD4, które uwalniając mediatory (cytokiny) powodują migrację makrofagów, które gromadząc się w miejscu reakcji często tworzą ziarniniaki. W niektórych sytuacjach w reakcjach nadwrażliwości typu IV biorą także udział limfocyty CD8. (więcej…)

0