Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie amyloidoza

Skrobiawica

Skrobiawica (amyloidosis) jest spowodowana odkładaniem się w tkankach białka włókienkowego nazywanego amyloidem. Amyloidoza jest omawiana w tym rozdziale, gdyż wprawdzie jest to choroba wieloczynnikowa, ale jest często związana z zaburzeniami układu odpornościowego albo powstaje w wyniku przewlekłych infekcji. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:skrobiawica, amyloidoza wtórna.

0