Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie angiogeneza

Karcinogeneza

Karcinogeneza jest procesem wielostopniowym. Zwykle ma miejsce szereg zaburzeń DNA pod postacią aktywacji kilku protoonkogenów, którym towarzyszy utrata funkcji kilku genów supresorowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:progresja w przebiegu raka prawego.

0