Wyśw. od 1 od 14 z 14 artykułów
Choroby, leczenie bakterie

Posocznica

Posocznica, inaczej sepsa; ciężkie schorzenie cechują­ce się obecnością we krwi bakterii i ich toksyn. (więcej…)

0

Choroba

Choroba jest to zaburzenie funkcjonowania organizmu powo­dujące modyfikację lub zakłócenie przebiegu jego pod­stawowych funkcji. (więcej…)

0

Antygen

Antygen to substancja obcego pochodzenia, która po wprowadzeniu do organizmu ma zdolność wiązania się z limfocytami (białymi ciałkami krwi), stanowiącymi system obrony organizmu przed zakażeniami. (więcej…)

0

Trąd (lepra)

Jest jedną z najdłużej towarzyszących człowiekowi zakaźnych chorób skóry i nerwów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:trąd, trad choroba, tredowaty, trąd objawy, trąd leczenie, leczenie trądu, lepra, trędowatość.

0

Fagocytoza zapalenie

Granulocyty, które dotarły do bakterii (lub innych czynników chemotaktycznych) tracą swą mobilność i zaczynają uprzątać obcy materiał. Dzieje się to na drodze fagocytozy (od greckiego phagein, co znaczy jeść). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:fagocytoza.

0

Dżuma

Dżuma jest chorobą bakteryjną atakującą przede wszystkim gryzonie: szczury i świstaki. Populacje ludzkie atakuje kiedy brakuje naturalnych żywicieli dlatego ataki epidemii zawsze poprzedzalo masowe wymieranie szczurów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:dżuma choroba, dżuma, dzuma objawy, Czarna mier, triumf śmierci, dzuma lekarz.

0

Yersinioza

Chorobę wywołuje gram-ujemna pałeczka zwana Yersinia enterocolitica zaliczania do rodzaju Pasteurella, tego samego, do którego należy pałeczka dżumy (Yersinia pestis). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Yersinioza, yersinia leczenie, yersinia objawy, yersinia enterocolitica leczenie, yersinioza leczenie, yersinia enterocolitica objawy.

1

Zakażenia szczepami Escherichia coli

Escherichia coli to gram-ujemne tlenowe pałeczki wchodzące w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, jednak niektóre szczepy posiadają właściwości chorobotwórcze. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:escherichia coli leczenie, coli bakteria objawy, e coli leczenie, e coli objawy, escherichia coli objawy.

0

Salmoneloza

Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:salmonella objawy, objawy salmonelli, salmonella leczenie, salmoneloza, salmonella powikłania, salmonella enteritidis leczenie, salmonella objawy leczenie, Salmonelloza Leczenie.

3

Biegunka

Biegunka jest to nieprawidłowo szybki pasaż treści w jelicie grubym, któremu towarzyszyć mogą skurcze brzucha, prowadzący do wydalania luźnego stolca. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ameba objawy, ameba choroba, biegunka wysiękowa, biegunka objawy, biegunka od tygodnia, biegunka leczenie, ameba leczenie, biegunka bakteryjna, bakterie biegunkowe, biegunka bakteryjna objawy.

5

Bakterie

Bakterie (gr. bakteriom – pałeczka) należą do prokariotycznych, jednokomórkowych organi­zmów. Termin Procaryota określa, iż materiał genetyczny tych drobnoustrojów nie jest za­mknięty w jądrze komórkowym (w odróżnieniu od organizmów prokariotycznych – organizmy eukariotyczne, do których zalicza się człowiek, posiadają jądro komórkowe). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:enterococcus faecium objawy, stenotrophomonas maltophilia leczenie, stenotrophomonas maltophilia objawy, enterococcus spp  Full Article…

0

Antybiotyki nowej generacji

Nowe antybiotyki (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:antybiotyki nowej generacji, najnowsze antybiotyki.

2

Leczenie zakażeń

Leczenie zakażeń – a zajmują się tym lekarze wszystkich specjalności – napotyka coraz większe problemy. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:moxifloksacyna, zakarzenie, mrsa objawy, wankomycyna cena, leczenie zakażenia, zakażenie leczenie.

6