Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie bakteriolog

Sir Alexander Fleming

 Sir Alexander Fleming (ur. 6 VIII 1881 w Lochfield, Szkocja – zm. 11 III 1955 w Londynie), szkocki bakte­riolog, który w 1945, z E.B. Chainem i H.W. Floreyem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad penicyliną. W 1928 odkrył penicy­linę i zapoczątkował wykorzystywanie wysoce skutecz­nej terapii antybiotykowej w chorobach zakaźnych.

0

John Franklin Enders

John Franklin Enders (ur. 10 II 1897 w West Hartford, GSA – zm. 8 IX 1985 w Waterford), amerykański wiru­solog i mikrobiolog, który w 1954, z F.Ch. Robbinsem i T.H. Wellerem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fi­zjologii i medycyny za udział w hodowaniu wirusa poliomyelitis w kulturach tkanek nienerwowych, co umożli­wiło opracowanie szczepionki przeciw temu wirusowi.

0

Ehrlich Paul

Ehrlich Paul (ur. 14 III 1854 w Strehlenie, Prusy, dzis. Strzelin, Polska – zm. 20 VIII 1915 w Bad Homburg vor der Hóhe, Niemcy), niemiecki lekarz, chemik i bakterio­log znany z pionierskich prac z zakresu hematologii, immunologii, chemioterapii oraz odkrycia pierwszego skutecznego sposobu leczenia kiły. W 1908, z I. Miecznikowem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie  Full Article…

0

Domagk Gerhard

Domagk Gerhard – (ur. 30 X 1895 w Lagow, Niemcy – zm. 24 IV 1964 w Burgbergu k. Kónigsfeld, Niemcy Zach.), niemiecki bakteriolog i patolog, który w 1939 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medy­cyny za odkrycie w 1932 przeciwbakteryjnego działania Prontosilu, pierwszego leku z grupy sulfonamidów.

0

Bordet Jules

Bordet Jules – właściwie: Jules Jean Baptiste Vincent Bor- det (ur. 13 VI 1870 w Soignies, Belgia – zm. 6 IV 1961 w Brukseli), belgijski bakteriolog i immunolog, który w 1919 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie obecności w surowicy krwi czyn­ników warunkujących odpowiedź immunologiczną; od­krycie to w dużym stopniu przyczyniło się  Full Article…

0