Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie biochemik

Robert Porter Rodney

Robert Porter Rodney (ur. 8 X 1917 w Newton-le-Wil- lows, Anglia – zm. 7 IX 1985 w Winchester), brytyjski biochemik, który w 1972, z G.M. Edelmanem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za wkład w dokładne określenie chemicznej budowy prze­ciwciał. (więcej…)

0

Paul Greengard

Paul Greengard (ur. 11 XII 1925 w Nowym Jorku), amerykański biolog, biochemik, który w 2000, z A. Carlssonem i E. Kandelem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie mechani­zmu działania na układ nerwowy dopaminy i innych neuromediatorów.

0

Robert Furchgott

Robert Furchgott (ur. 4 VI 1916 w Charleston, (JSA), amerykański biochemik i farmakolog, który w 1998, z L.J. Ignarro i F. Muradem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za wyjaśnienie roli tlen­ku azotu jako środka działającego na mięśnie gładkie układu krwionośnego.

0

Gerald Maurice Edelman

Gerald Maurice Edelman (ur. 1 VII 1929 w Nowym Jor­ku), amerykański biochemik, który w 1972, z R. Porte­rem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii l me­dycyny za badania nad budową chemiczną przeciwciał.

0

Axelrod Julius

Axelrod Julius – (ur. 30 V 1912 w Nowym Jorku), ame­rykański biochemik i farmakolog, który w 1970, z B. Katzem i U. von Eulerem, otrzymał Nagrodę Nobla w dzie­dzinie fizjologii i medycyny za zidentyfikowanie enzymu, który rozkłada chemiczne przekaźniki sygnałów nerwo­wych (neurotransmitery) w obrębie układu nerwowego, gdy nie są one już potrzebne.

0