Wyśw. od 1 od 6 z 6 artykułów
Choroby, leczenie choroba zakaźna

Różyczka

Różyczka, zakaźna, wirusowa choroba, zazwyczaj o ła­godnym przebiegu. Charakteryzuje ją dłuższy niż w przy­padku odry okres inkubacji, rzadziej też daje poważne po­wikłania. Do zakażenia dochodzi wskutek bezpośredniego kontaktu z chorym, zakażalność jest jednak znacznie mniejsza niż w przypadku odry. (więcej…)

0

Płonica

Płonica, inaczej szkarlatyna; ostra choroba zakaźna człowieka, wywoływana przez paciorkowce betahemolizujące z grupy A, wytwarzające toksynę erytrogenną. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową przez kontakt bezpośredni lub pośredni, przez zakażone przedmioty lub pokarm. (więcej…)

0

Ospa wietrzna

Ostra choroba zakaźna, charakteryzu­jąca się występowaniem wysypki pęcherzykowo-krostkowej na skórze i błonach śluzowych, wywoływana przez wirus uańcellazoster uirus, z grupy Herpesuirus, blisko spokrewniony z wirusami wywołującymi opryszczkę zwy­kłą i półpasiec. (więcej…)

0

Zapalenie oskrzeli

Proces zapalny toczący się w ścianie dróg oddechowych. Może dotyczyć całego drzewa oskrzelowego (rozlane zapalenie oskrzeli)  lub ograniczać się do jego części, np. tchawicy i dużych oskrzeli. (więcej…)

0

Promienica

Po łacinie: actinomycosis. Przewlekła infekcja bakteryjna o charakterze ropnym i ziarniniakowym z tendencją do formowania przetok. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:promienica, actinomyces leczenie, promienica leczenie, promienica zdjęcia, https://leczenie-objawy pl/promienica htm.

0

Gruźlica

Gruźlica(po łacinie: tuberculosis) jest to choroba zakaźna powodowana przez prątki z rodzaju Mycobacterium, określane zwykle jako prątki gruźlicze. Należy do 10 najczęstszych chorób na świecie. Obecnie potencjalnie wyleczalna praktycznie we wszystkich przypadkach, niemniej jest przyczyna ok 3 mln zgonów rocznie na całym świecie (kraje zacofane, przypadki nieleczone wskutek zaniedbania). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gruźlica, grulica  Full Article…

0