Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie choroby zakaźne

Gorączka

Gorączka jest to podwyższenie temperatury ciała powyżej nor­my fizjologicznej, będące zwykle objawem choroby. (więcej…)

0

Sir Alexander Fleming

 Sir Alexander Fleming (ur. 6 VIII 1881 w Lochfield, Szkocja – zm. 11 III 1955 w Londynie), szkocki bakte­riolog, który w 1945, z E.B. Chainem i H.W. Floreyem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad penicyliną. W 1928 odkrył penicy­linę i zapoczątkował wykorzystywanie wysoce skutecz­nej terapii antybiotykowej w chorobach zakaźnych.

0

Błonica

Błonica jest to inaczej dyfteryt; ostra choroba zakaźna wy­woływana przez maczugowca błonicy (Corynebacterium diphtheriae), charakteryzująca się zmianami miej­scowymi gł. w górnych drogach oddechowych oraz objawami ogólnymi wynikającymi z rozprzestrzeniania się toksyn bakteryjnych po organizmie. (więcej…)

0

Bordet Jules

Bordet Jules – właściwie: Jules Jean Baptiste Vincent Bor- det (ur. 13 VI 1870 w Soignies, Belgia – zm. 6 IV 1961 w Brukseli), belgijski bakteriolog i immunolog, który w 1919 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie obecności w surowicy krwi czyn­ników warunkujących odpowiedź immunologiczną; od­krycie to w dużym stopniu przyczyniło się  Full Article…

0

Cholera

Cholera jest to ostra infekcja bakteryjna jelita cienkiego wy­wołana przez bakterię – przecinkowca cholery (Vlbrlo cholerae), objawiająca się ostrą biegunką, w przebiegu której dochodzi do znacznego odwodnienia organizmu.Komórki przecinkowca cholery. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:twarz hipokratesa, cholera objawy, przecinkowiec cholery, objawy cholery.

1