Wyśw. od 1 od 4 z 4 artykułów
Choroby, leczenie ciąża

Pępowina

Pępowina, inaczej sznur pępowinowy; spłaszczony po­wrózek naczyniowy zwierający struktury łączące rozwi­jający się embrion, a następnie płód z łożyskiem, spe­cyficzną tkanką embrionalną odpowiedzialną za dopro­wadzenie składników odżywczych i innych substancji niezbędnych do funkcjonowania płodu. (więcej…)

0

Płód

Płód, u kręgowców, a zwłaszcza ssaków, zarodek w później­szym stadium rozwoju, od momentu, gdy można rozpo­znać podstawowe morfologiczne cechy gatunkowe. (więcej…)

0

Samoistne poronienie

Samoistne poronienie, spontaniczne przedwczesne za­kończenie ciąży (wydalenie z jamy macicy jaja płodo­wego lub jego fragmentów) przed uzyskaniem przez płód zdolności do przeżycia poza macicą. (więcej…)

0

Macica

Leży w przodozgięciu (główna oś skierowana ku przodowi i ku górze, zgięcie między szyjką i trzonem) w miednicy między pęcherzem moczowym a odbytnicą. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:macica, budowa macicy, macica budowa.

0