Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie dział medycyny

Kardiologia

Kardiologia jest to dział medycyny (także specjalizacja me­dyczna) zajmujący się diagnozowaniem i postępowaniem w chorobach i zaburzeniach pracy serca. (więcej…)

0

Gastroenterologia

Gastroenterologia jest to dział medycyny i specjalizacja le­karska zajmujące się mechanizmami powstawania, dia­gnozowaniem oraz leczeniem chorób przewodu pokar­mowego. (więcej…)

0