Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie epidemie

Epidemiologia

Epidemiologia jest to dział medycyny zajmujący się bada­niem przyczyn występowania i rozprzestrzeniania się cho­rób w populacjach ludzkich oraz analizą czynników ma­jących wpływ na te procesy. (więcej…)

0