Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie ergonomika

Ergonomia

Ergonomia jest to inaczej ergonomika, antropotechnika; na­uka zajmująca się wykorzystywaniem informacji o ce­chach fizycznych i psychicznych człowieka do projekto­wania używanych przez niego urządzeń i systemów. (więcej…)

0