Wyśw. od 1 od 15 z 15 artykułów
Choroby, leczenie fizjolog

Iwan Pawłów Pietrowicz

Iwan Pawłów Pietrowicz (ur. 14 IX [26 IX st.st.] 1849 w Riazaniu, Rosja – zm. 27 II 1936 w Leningradzie, dzis. St. Petersburg), rosyjski fizjolog znany gł. jako twórca po­jęcia odruchu uwarunkowanego (tzn. nabytego na pod­stawie indywidualnego doświadczenia zwierzęcia), który w 1904 otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad fizjolo­gią trawienia. (więcej…)

0

Edward Calvin Kendall

Edward Calvin Kendall (ur. 8 III 1886 w South Norwalk, USA – zm. 4 V 1972 w Princeton), amerykański chemik, który w 1950, z Ph.S. Henchem i T. Reichsteinem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad strukturą i biologicznymi efektami działania hormonów kory nadnerczy.

0

Sir Bernard Katz

Sir Bernard Katz (ur. 26 III 1911 w Lipsku, Niemcy – zm. 20 IV 2003 w Londynie), niemiecki fizjolog, który ba­dał funkcje nerwów i mięśni. (więcej…)

0

Sir Andrew Fielding Huxley

Sir Andrew Fielding Huxley (ur. 22 XI 1917 w Hamp- stead w Londynie), angielski fizjolog, który w 1963, z A. Hodgkinem i J.C. Ecclesem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad funk­cjonowaniem komórek mięśniowych i nerwowych.

0

Sir Alan Lloyd Hodgkin

Sir Alan Lloyd Hodgkin (ur. 5 II 1914 w Banbury, An­glia), angielski fizjolog i biofizyk, który w 1963, z A.F. Huxleyem oraz J. Ecclesem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie procesów chemicznych odpowiedzialnych za przewodzenie impulsów wzdłuż pojedynczych włókien nerwowych.

0

Archibald Vivian Hill

Archibald Vivian Hill (ur. 26 IX 1886 w Bristolu, An­glia – zm. 3 VI 1977 w Cambridge), brytyjski fizjolog i biofizyk, który w 1922, z O. Meyerhofem, otrzymał Na­grodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za od­krycia związane z wytwarzaniem ciepła w mięśniach.

0

Corneille Jean Franęois Heymans

Corneille Jean Franęois Heymans (ur. 28 III 1892 w Gandawie, Belgia – zm. 18 VII 1968 w Knokke), belgij­ski fizjolog, który w 1938 otrzymał Nagrodę Nobla w dzie­dzinie fizjologii i medycyny za odkrycie regulacyjnego wpływu, jaki na oddychanie wywierają pewne drobne narządy czuciowe związane z tętnicą szyjną oraz łukiem aorty.

0

Walter Rudolf Hess

Walter Rudolf Hess (ur. 17 III 1881 w Frauenfeld, Szwajcaria – zm. 12 VIII 1973 w Locamo), szwajcarski fizjolog, który w 1949, z A.E. Monizem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie czynnościowego znaczenia poszczególnych części mózgu w koordynowaniu funkcji organów we­wnętrznych.

0

Haldan Keffer Hartline

Haldan Keffer Hartline (ur. 22 XII 1903 w Blooms- burgu, CJSA – zm. 17 III 1983 w Fallston), amerykański fizjolog, który w 1967, z G. Waldem i R. Granitem, otrzy­mał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za prace dotyczące analizy neurofizjologicznych mechani­zmów widzenia.

0

Roger Charles Louis Guillemin

Roger Charles Louis Guillemin (ur. 11 I 1924 w Di­jon, Francja), amerykański fizjolog francuskiego po­chodzenia, który w 1977, z A. Schallym i R. Yalow, otrzy­mał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za prace nad czynnością hormonalną podwzgórza.

0

Alfred Goodman Gilman

Alfred Goodman Gilman (ur. 1 VII 1941 w New Haven, USA), amerykański fizjolog, który w 1994, z M. Rodbellem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i me­dycyny za odkrycie białek G oraz ich roli w przenosze­niu sygnałów wewnątrz komórek.

0

Ulf Svante von Euler

Ulf Svante von Euler (ur. 7 II 1905 w Sztokholmie – zm. 9 III 1983 w Sztokholmie), szwedzki fizjolog, który w 1970, z B. Katzem i J. Axelrodem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad przesyłaniem impulsów nerwowych.

0

Willem Einthoven

Willem Einthoven (ur. 21 V 1860 w Semarangu, Jawa, Holenderskie Indie Wschodnie – zm. 29 IX 1927 w Lejdzie, Holandia), holenderski fizjolog, który w 1924 otrzy­mał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie – za pomocą elektrokardiografu – właściwości elektrycznych serca.

0

Dale Sir Henry Hallett

Dale Sir Henry Hallett – (ur. 9 VI 1875 w Londynie – zm. 23 VII 1968 w Cambridge), angielski fizjolog, który w 1914 wyizolował acetylocholinę. W 1936, z O. Loewim, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie chemicznego charakteru przekazywania impulsów nerwowych.

0

Edgar Douglas Adrian

Pierwszy baron (ur. 30 XI 1889 w Londynie – zm. 4 VIII 1977 w Londy­nie), angielski fizjolog, który w 1932, z Ch. Sherringtonem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycia dotyczące komórki nerwowej. (więcej…)

0