Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie gimnastyka

Skolioza

Skolioza, skrzywienie boczne części lub całego kręgo­słupa. W przeciwieństwie do prawidłowych wygięć funk­cjonalnych kręgosłupa w kierunku przednim i tylnym wygięcie boczne jest wadą nabytą. Wyróżnia się skoliozę czyn­nościową, strukturalną i idiopatyczną. (więcej…)

0

Fizykoterapia

Fizykoterapia jest to dziedzina medycyny zajmująca się le­czeniem poprzez stosowanie zabiegów fizykalnych (m.in. ćwiczeń, gimnastyki, masażu) oraz działanie na orga­nizm różnymi postaciami energii wytwarzanymi za po­mocą specjalnych aparatów. (więcej…)

0