Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie guzy

Nowotwory złośliwe

Nowotwory drobno-, okrągłokomórkowe: Najczęściej występują u dzieci (ale nie tylko!!!), charakteryzują się szybkim wzrostem, reagują dobrze na chemioterapię. Należą do nich: rhabdomyosarcoma embryonale, neuroblastoma, PNET, chłoniaki, pozaszkieletowy mięska Ewinga. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:aktywność mitotyczna, leiomyosarcoma rokowania, sarcoma synoviale, nowotwor wrzecionowatokomórkowy.

0