Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie hemoliza

Niedokrwistość hemolityczna

Jest to grupa chorób o różnej patogenezie, które charakteryzują się skróceniem czasu połowicznego rozpadu erytrocytów. Fizjologicznie erytrocyty żyją około 120 dni. W 85 % są eliminowane przez hemolizę w układzie siateczkowo-śródbłonkowym.  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedokrwistość hemolityczna, hemoliza objawy, anemia hemolityCzna, Hemoliza Leczenie, niedokrwistość hemolityczna leczenie, sferocytoza objawy, sferocytoza nabyta.

0