Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie immunoglobuliny

Gamma-globuliny

Gamma-globuliny jest to frakcja białek osocza krwi należą­cych do grupy globulin. CI ludzi do gamma-globuliny należą m.in. przeciwciała (immunoglobuliny) syntetyzowane w od­powiedzi na kontakt z antygenem. (więcej…)

0