Wyśw. od 1 od 6 z 6 artykułów
Choroby, leczenie immunolog

Georges J.F. Kohler

Georges J.F. Kohler (ur. 17 IV 1946 w Monachium, Niemcy – zm. 1 III 1995 we Fryburgu Bryzgowijskim), niemiecki immunolog, który w 1984, z Cesarem Milsteinem i Nielsem K. Jernem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za opracowanie meto­dy produkcji przeciwciał monoklonalnych – czystych, jednorodnych i wysoce czułych substancji stosowanych w rozpoznawaniu i leczeniu  Full Article…

0

Niels Kaj Jerne

Niels Kaj Jerne (ur. 23 XII 1911 w Londynie – zm. 7 X 1994 w Castillon-du-Gard, Francja), brytyjsko-duński immunolog, który w 1984, z C. Milsteinem i G. Koh­lerem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. (więcej…)

0

Ehrlich Paul

Ehrlich Paul (ur. 14 III 1854 w Strehlenie, Prusy, dzis. Strzelin, Polska – zm. 20 VIII 1915 w Bad Homburg vor der Hóhe, Niemcy), niemiecki lekarz, chemik i bakterio­log znany z pionierskich prac z zakresu hematologii, immunologii, chemioterapii oraz odkrycia pierwszego skutecznego sposobu leczenia kiły. W 1908, z I. Miecznikowem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie  Full Article…

0

Doherty Peter Charles

Doherty Peter Charles – (ur. 15 X 1940 k. Brisbane, Australia), australijski immunolog, który w 1996, z R. Zinkernagelem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie mechanizmu rozpo­znawania komórek zakażonych wirusami i komórek nowotworowych przez system odpornościowy organizmu.

0

Dausset Jean Baptiste Gabriel Joachim

Dausset Jean Baptiste Gabriel Joachim – (ur. 19 X 1916 w Tuluzie, Francja), francuski hematolog i immu­nolog, który w 1980, z G. Snellem i B. Benacerrafem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medy­cyny za badania nad genetycznymi mechanizmami re­akcji immunologicznych.

0

Bordet Jules

Bordet Jules – właściwie: Jules Jean Baptiste Vincent Bor- det (ur. 13 VI 1870 w Soignies, Belgia – zm. 6 IV 1961 w Brukseli), belgijski bakteriolog i immunolog, który w 1919 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie obecności w surowicy krwi czyn­ników warunkujących odpowiedź immunologiczną; od­krycie to w dużym stopniu przyczyniło się  Full Article…

0