Wyśw. od 1 od 6 z 6 artykułów
Choroby, leczenie jelito

Rak jelita grubego

Po łacinie: carcinoma intestini crassi. Rak jelita grubego (okrężnicy, odbytnicy, odbytu)to najczęstszy nowotwór przewodu pokarmowego. II-gie miejsce wśród przyczyn umieralności  u kobiet, III-cie u mężczyzn. Stały wzrost zapadalności i umieralności (2,5-3,5% rocznie.Leczenie chirurgiczne jest najskuteczniejszą, jedyną potencjalnie radykalną formą leczenia raka jelita grubego (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak odbytu, jelito grubechoroby objawy, polip macicy, yhs-ddc_bd,  Full Article…

1

polip gruczolakowy jelita

Po łacinie: polypus adenomatosus intestini, polip gruczolakowy jelita (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:polip, polip szyjki macicy, polip hyperplastyczny, polip młodzieńczy.

0

Gruźlica jelit

Po łacinie: tuberculosis intestinorum. Gruźlica jelit obecnie pierwotna gruźlica jelit, z zespołem pierwotnym składającym się z ogniska pierwotnego na śluzówce jelita cienkiego i ze zmian odczynowo- zakaźnych w krezkowych węzłach chłonnych jest niezwykłą rzadkością. częściej spotykana jest wtórna gruźlica jelit, będąca następstwem : (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gruźlica jelit, gruźlica jelit objawy, gruźlica jelitowa, gruźlica  Full Article…

0

Gruczolak cewkowy jelita

Po łacinie: adenoma tubulare intestini. Gruczolak cewkowy jelita to niezłośliwy nowotwór wywodzący się z enterocytów z tendencją do formowania struktur cewkowych. makroskopowo przyjmuje formę polipa. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gruczolak cewkowy, adenoma tubulare, gruczolak cewkowy jelita grubego, gruczolak cewkowy z dysplazją małego stopnia, gruczolak cewkowy z dysplazją, gruczolakorak, gruczolakorak cewkowy, gruczolak cewkowy leczenie, gruczolak cewkowaty,  Full Article…

1

Biegunka

Biegunka jest to nieprawidłowo szybki pasaż treści w jelicie grubym, któremu towarzyszyć mogą skurcze brzucha, prowadzący do wydalania luźnego stolca. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ameba objawy, ameba choroba, biegunka wysiękowa, biegunka objawy, biegunka od tygodnia, biegunka leczenie, ameba leczenie, biegunka bakteryjna, bakterie biegunkowe, biegunka bakteryjna objawy.

5