Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie kręgosłup

Skolioza

Skolioza, skrzywienie boczne części lub całego kręgo­słupa. W przeciwieństwie do prawidłowych wygięć funk­cjonalnych kręgosłupa w kierunku przednim i tylnym wygięcie boczne jest wadą nabytą. Wyróżnia się skoliozę czyn­nościową, strukturalną i idiopatyczną. (więcej…)

0

Bóle pleców

Objawy to przewlekłe lub ostre dolegliwości bólowe pleców. Bóle mogą promieniować do karku i głowy albo do ramion i nóg. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Miesnie plecw.

0

Połączenia czaszki z kręgosłupem

Znaczna ruchomość głowy wymaga specjalnego aparatu stawowego. Wyróżniamy dwa stawy głowy, górny i dolny; górny – między kością potyliczną a kręgiem szczytowym, dolny – między kręgiem szczytowym a kręgiem obrotowym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:kykcie, nerw podpotyliczny.

0

Połączenia kręgów

Do połączeń kręgów zaliczamy: połączenia ścisłe (synarthroses) i ruchome – stawowe (articulationes), czyli maziowe (juncturae synoviales). Do połączeń ścisłych zaliczamy chrząstkozrosty (synchondroses) łączące trzony kręgów oraz więzozrosty (syndesmoses) łączące trzony, łuki, wyrostki poprzeczne i kolczyste. Do połączeń ruchowych – stawowe połączenia między wyrostkami stawowymi kręgów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:więzadło karkowe, połaczenia kręgów.

0

Kręgosłup

Kręgosłup (columna vertebralis) składa się z 33-35 kręgów, miedzy którymi znajdują się krążki międzykręgowe. Kręgi szyjne (7), piersiowe (12) i lędźwiowe (5) są kręgami wolnymi, zwane kręgami prawdziwymi (vertebrae verae), w odróżnieniu od kręgów krzyżowych (5) i guzicznych (4-5), które zrastając się  kość krzyżową (os sacrum) i guziczną (os coccygis), nazywane są kręgami rzekomymi (vertebrae  Full Article…

0