Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie krew

Płytka krwi

Płytka krwi, inaczej trombocyt; mała, bezbarwna, bezjądrzasta krwinka, uczestnicząca w procesie krzepnięcia krwi, występująca jedynie u ssaków. (więcej…)

0

Osocze krwi

Osocze krwi, płynna część (ok. 55% objętości) krwi, w której zawieszone są elementy morfotyczne, czyli krwinki. (więcej…)

0

Niedokrwistość hemolityczna

Jest to grupa chorób o różnej patogenezie, które charakteryzują się skróceniem czasu połowicznego rozpadu erytrocytów. Fizjologicznie erytrocyty żyją około 120 dni. W 85 % są eliminowane przez hemolizę w układzie siateczkowo-śródbłonkowym.  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedokrwistość hemolityczna, hemoliza objawy, anemia hemolityCzna, Hemoliza Leczenie, niedokrwistość hemolityczna leczenie, sferocytoza objawy, sferocytoza nabyta.

0

Zakrzep (thrombus)

Normalna krew zawiera płyn bogato białkowy – osocze oraz krwinki. Krew, aby krążyć, musi być płynna, a krwinki muszą być swobodnie zawieszone w osoczu. Płynność osocza jest wynikiem równowagi między czynnikami krzepnięcia, a czynnikami hamującymi krzepnięcie. Czynniki krzepnięcia i płytki krwi konieczne są do krzepnięcia, podczas gdy komórki śródbłonkowe i plazmina przeciwdziałają krzepnięciu. (więcej…) Odwiedzający  Full Article…

0

Hematologia diagnostyka krwi i szpiku

Krew: 45% – elem morfologiczne 0,28% trombocyty 16,77 krwinki białe Cechy komórek macierzystych: Odnowa (całe klony identyczne pod względem genetycznym) Zdolność do różnicowania Zdolność do dojrzewania Mają antygen błonowy CD34 (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Rozmaz krwi, niedokrwistość normocytarna, hematologia krwi.

0