Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie krzepnięcie krwi

Płytka krwi

Płytka krwi, inaczej trombocyt; mała, bezbarwna, bezjądrzasta krwinka, uczestnicząca w procesie krzepnięcia krwi, występująca jedynie u ssaków. (więcej…)

0

Hemofilia

Hemofilia jest to dziedziczna skaza krwotoczna, spowodowa­na niedoborem jednego z czynników warunkujących pra­widłowy proces krzepnięcia krwi. (więcej…)

0

Leki stosowane w nabytych osoczowych skazach krwotocznych

Nabyte zaburzenia krzepnięcia charakteryzuje złożony mechanizm skazy krwotocznej na skutek niedoboru wielu czynników krzepnięcia krwi i uszkodzenia naczyń oraz występowanie inhibitorów krzepnięcia. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:skaza krwotoczna.

0