Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie leki nasenne

Barbiturany

Barbiturany jest to grupa związków organicznych stosowa­nych w medycynie jako leki sedatywne (uspokajające), nasenne i pomocnicze w anestezji. Barbiturany to pochodne kwa­su barbiturowego, powstającego w reakcji mocznika i kwasu malonowego. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:leki sedatywne.

0

Benzodwuazepiny (BDA)

Działają jedynie objawowo i nie leczą przyczyn zaburzeń emocjonalnych. Działają silnie przeciwlękowo, uspokajająco i nasennie (nie działają przeciwdepresyjnie, przeciwpsychotycznie i przeciwbólowo). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:benzodwuazepiny, uzależnienie od bda.

0