Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie lekoznastwo

Farmakologia

Farmakologia jest to inaczej lekoznawstwo; nauka o lekach zaj­mująca się oddziaływaniem substancji chemicznych na organizmy żywe oraz możliwością ich wykorzystania jako środków leczniczych. (więcej…)

0