Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie leukocyty

Gojenie i naprawa tkanek

Zapalenie może wygoić się bez trwałych następstw. Jeśli jednak zapalenie przebiega z organizacją wysięku, albo doprowadziło do znacznej destrukcji tkanki, całkowite wygojenie staje się niemożliwe, a po zapaleniu pozostaje zwłóknienie lub zbliznowacenie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ziarninowanie rany, ziarnina, rychłozrost, ziarninowanie rany zdjęcia, jak dlugo trwa ziarninowanie rany, ziarninowanie ran, ziarninowanie rany jak długo.

0

Fagocytoza zapalenie

Granulocyty, które dotarły do bakterii (lub innych czynników chemotaktycznych) tracą swą mobilność i zaczynają uprzątać obcy materiał. Dzieje się to na drodze fagocytozy (od greckiego phagein, co znaczy jeść). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:fagocytoza.

0