Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie łożysko

Pępowina

Pępowina, inaczej sznur pępowinowy; spłaszczony po­wrózek naczyniowy zwierający struktury łączące rozwi­jający się embrion, a następnie płód z łożyskiem, spe­cyficzną tkanką embrionalną odpowiedzialną za dopro­wadzenie składników odżywczych i innych substancji niezbędnych do funkcjonowania płodu. (więcej…)

0