Wyśw. od 1 od 5 z 5 artykułów
Choroby, leczenie makrofagi

Przeciwciała

Przeciwciała są białkami (immunoglobulinami) o ściśle określonej swoistości antygenowej, syntetyzowanymi przez limfocyty B i komórki plazmatyczne. Należy odróżniać pojęcie immunoglobuliny, która stanowi białko o określonej budowie i funkcji, od przeciwciała, które jest immunoglobuliną wykazującą zdolność do reagowania z danym antygenem, a więc cząsteczką wykonawcza odporności humoralnej. (więcej…)

0

Komórki układu odpornościowego

Wszystkie komórki układu odpornościowego pochodzą od macierzystych komórek krwiotwórczych (CD34+) znajdywanych w szpiku kostnym. Stanowią one ok. 1% komórek szpikowych i dają początek komórkom różnicującym się (ukierunkowanym) w kierunku limfocytów, komórek mieloidalnych (limfocyty) i innym komórkom krwi. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:limfocyty t i b.

0

Zapalenie przewlekłe

Zapalenie przewlekłe nie tylko określone jest przez długość trwania procesu zapalnego i odmienny od zapalenia ostrego skład nacieku komórkowego (przeważają makrofagi, limfocyty, plazmocyty). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ZAPALENIE WYROSTKA OBJAWY, ziarnina zapalna, zapalenie ziarniniakowe, ziarnina leczenie, ziarnina zęba, zapalenie przewlekłe, ziarnina zapalna przyczyny leczenie.

0

Legionelloza choroba Legionistów

Choroba legionistów – Legionella pneumophila. Po raz pierwszy opisana w 1976 r (epidemia w czasie zjazdu Legionu Amerykańskiego – stąd nazwa) inne Legionelle (10 % infekcji) to : L.micdadei, L.bozemanii (najgorsza –  nie opisano przeżycia infekcji), L.dumoffi, L.gormanii. Mała pałeczka Gram(-), przenoszona drogą kropelkową. rezerwuarem są zbiorniki wody i aparatura klimatyzacyjna (szczególnie służy jej współmieszkanie  Full Article…

0

Ropień płuca

Po łacinie: abscessus pulmonis. Ropień płuca to ograniczony proces ropny w obrębie tkanki płucnej przebiegający z jej martwicą. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ropień płuca, ropień płuca diagnostyka i leczenie.

0