Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie masaż

Fizykoterapia

Fizykoterapia jest to dziedzina medycyny zajmująca się le­czeniem poprzez stosowanie zabiegów fizykalnych (m.in. ćwiczeń, gimnastyki, masażu) oraz działanie na orga­nizm różnymi postaciami energii wytwarzanymi za po­mocą specjalnych aparatów. (więcej…)

0