Wyśw. od 1 od 15 z 25 artykułów
Choroby, leczenie mózg

Padaczka

Padaczka, inaczej epilepsja; zespół chorobowy przeja­wiający się zaburzeniami czynności mózgu, polegający­mi na występowaniu nieprawidłowych wyładowań elek­trycznych w neuronach istoty szarej. (więcej…)

0

Walter Rudolf Hess

Walter Rudolf Hess (ur. 17 III 1881 w Frauenfeld, Szwajcaria – zm. 12 VIII 1973 w Locamo), szwajcarski fizjolog, który w 1949, z A.E. Monizem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie czynnościowego znaczenia poszczególnych części mózgu w koordynowaniu funkcji organów we­wnętrznych.

0

Czaszka

Czaszka jest to cz. kostna głowy kręgowców, składająca się z kości i chrząstek, które stanowiąc całość, ochraniają mózg, narządy zmysłów oraz początkowy odcinek prze­wodu pokarmowego i oddechowego. (więcej…)

0

Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego do badań

Zabieg ten wykonuje się w celach diagnostycznych (można zdiagnozować np. zapalenie opon mózgowych, krwiak podpajęczynówkowy) oraz leczniczych (podawanie leków). TECHNIKI: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:guz mzgu objawy, pobranie płynu mozgowo-rdzeniowego, pobieranie płynu mózgowo rdzeniowego.

0

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Proces zapalny obejmujący OMR, przestrzeń podpajeczynówkową lub tkankę nerwową mózgu lub rdzenia kręgowego, spowodowany replikacją wirusów w OUN. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Wirusowe zapalenie opon mozgowych, wirusowe zapalenie opon mózgowych objawy.

0

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Gruźlicze ZOMR i mózgu to 2 pod względem częstości gruźlica pozapłucna. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gruzliczak, gruzliczak leczenie, grużlicze zapalenie opon mozgowych, gruzlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, gruźlicze zapalenie opon.

0

Nerwy węchowe

Nerwy węchowe (nervi olfactorii) – niektórymi elementami różnią się od innych nerwów czaszkowych: (więcej…)

0

Naczynia mózgowia

Tętnice mózgowia są gałęziami dwu parzystych tętnic: tętnicy szyjnej wewnętrznej i tętnicy kręgowej. Stanowią one układ całkowicie niezależny od tętnic opony twardej. (więcej…)

0

Twór siatkowaty

Twór siatkowaty (formatio reticularis) (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:twór siatkowaty.

0

Układ pozapiramidowy

Układ pozapiramidowy (systema extrapyramidale) stanowi zespół jąder podkorowych, którymi są skupiska istoty szarej, położone we wszystkich częściach mózgowia, ośrodki tego układu znajdują się w: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zespoł pozapiramidowy, objawy pozapiramidowe, układ pozapiramidowy, Zaburzenia Pozapiramidowe, zespół pozapiramidowy objawy.

0

Komora trzecia

Komora trzecia (ventriculus tertius) (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:komora iii.

0

Zawzgórze

Zawzgórze (metathalamus) – leży ku tyłowi i poniżej poduszki, składa się z dwóch ciał kolankowatych bocznego i przyśrodkowego. (więcej…)

0