Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie mutacja

Genetyczne podstawy choroby nowotworowej

Transformacja nowotworowa jest wynikiem zmian głównie w obrębie czterech różnych klas genów mających wpływ na proliferację komórek: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby pasoytnicze, onkoproteiny.

0

Choroby dziedziczące się zgodnie z prawami Mendla

Wszystkie choroby dziedziczące się zgodnie z prawami Mendla są rezultatami mutacji w pojedynczych genach. Liczba tych schorzeń przekroczyła już 6000 i nikogo nie należy przekonywać, że omówienie ich wszystkich przekracza ramy nie tylko tego rozdziału, ale i znacznie obszerniejszych opracowań. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zaburzenia enzymatyczne, 1 prawo Mendla, I prawo Mendla.

0

Mutacje

Mutacją nazywamy trwałe uszkodzenie DNA. Jeśli mutacje dotyczą komórek germinalnych, (zarodkowych), wówczas są przenoszone do potomstwa i mogą stanowić przyczynę choroby dziedzicznej. Mutacje dotyczące komórek somatycznych odgrywają zasadniczą rolę w karcynogenezie i w powstawaniu malformacji wrodzonych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Chromosomy homologiczne, translokacja robertsonowska.

0