Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie mutacja genowa

Mutacje

Mutacją nazywamy trwałe uszkodzenie DNA. Jeśli mutacje dotyczą komórek germinalnych, (zarodkowych), wówczas są przenoszone do potomstwa i mogą stanowić przyczynę choroby dziedzicznej. Mutacje dotyczące komórek somatycznych odgrywają zasadniczą rolę w karcynogenezie i w powstawaniu malformacji wrodzonych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Chromosomy homologiczne, translokacja robertsonowska.

0