Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie nefropatia nadciśnieniowa

Nadciśnienie tętnicze nerkowo-pochodne

Wynik zaburzenia nerkowej eliminacji Na i płynów prowadzącego do zwiększenia objętości osocza, a także wynik zmian w wydzielaniu przez nerki substancji wazoaktywnych powodujących układowe lub miejscowe zmiany napięcia tętniczek. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zwężenie tętnicy nerkowej objawy.

0