Wyśw. od 1 od 4 z 4 artykułów
Choroby, leczenie neurobiolog

Erie R. Kandel

Kandel Erie R. (ur. 7 XI 1929 w Wiedniu), amerykański lekarz, neurobiolog, który w 2000, z P. Greengardem i A. Carlssonem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjo­logii i medycyny za przełomowe w neurobiologii badania molekularne mechanizmów funkcjonowania mózgu.

0

David Hunter Hubel

David Hunter Hubel (ur. 27 II 1926 w Windsor, Kana­da), amerykański neurobiolog kanadyjskiego pocho­dzenia, który w 1981, z T.N. Wieselem i R.W. Sperrym, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medy­cyny za prace nad funkcją mózgu. H. i Wiesel otrzymali tę nagrodę przede wszystkim za odkrycia dotyczące prze­twarzania informacji w układzie wzrokowym. (więcej…)

0

Arvid Carlsson

Arvid Carlsson (ur. 25 I 1923 w Uppsali, szwedzki le­karz, neurobiolog, który w 2000, z P. Greengardem i E. Kandelem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjo­logii i medycyny za wyniki badań dotyczących przetwa­rzania sygnałów w układzie nerwowym.

0

Axel Richard

Axel Richard – (ur. 2 VII 1946 w Nowym Jorku), amery­kański neurobiolog polskiego pochodzenia, który w 2004, z L. Buck, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za badania nad receptorami wę­chowymi, molekularnym mechanizmem percepcji wra­żeń węchowych i strukturą układu węchowego.

0