Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie niedoczynność gruczołu tarczycowego

Kretynizm

Kretynizm jest to inaczej matołectwo, niedoczynność wro­dzona gruczołu tarczowego; zaburzenie endokrynolo­giczne spowodowane niedoborem hormonu gruczołu tar­czowego w życiu płodowym lub wczesnym niemowlęcym, powodujące upośledzenie umysłowe i zahamowanie roz­woju fizycznego. (więcej…)

0