Wyśw. od 1 od 2 z 2 artykułów
Choroby, leczenie nitrogliceryna

Leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań nagłych

Nagły wzrost ciśnienia do wartości przekraczających ciśnienie rozkurczowe 12-130mm Hg. Stan naglący rozumiany jako bezpośrednio zagrażający życiu, wartość ciśnienia jest większa od 180/120. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nitroprusydek sodu, labetalol inaczej, nadciśnienie tętnicze.

0

Stabilna choroba wieńcowa leki

Leczenie farmakologiczne chorych w okresie stabilnym choroby wieńcowej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:stabilna choroba wieńcowa leczenie, leczenie stabilnej choroby wieńcowej.

0